Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Rekordlang sykepleierstreik mot tariffhopping

Nestleder i Fagforbundet, Sissel Skoghaug, oppfordret de streikende sykepleierne i Kreftforeningen til å stå på og ikke gi seg. I sin appell sa hun: - Historien har vist oss at verdien av tariffestede rettigheter med streikerett har vært større enn verdien av løfter og gode intensjoner.
Mange demonstranter møtte opp utenfor Stortinget for å støtte sykepleierne i Kreftforeningen i den viktige kampen for beholde opparbeide rettigheter når arbeidsgiver bytter organisasjon – såkalt tariffhopping. Les mer

 • Publisert 10.08.2017 kl 12:21
 • Oppdatert 10.08.2017 kl 14:39

IA-avtalen virker - sykefravær på vei ned

Det er ikke antall egenmeldinger som er problemet i Norge, det er det legemeldte langtidsfraværet.
Sykefraværet for 2016 var det laveste siden IA-avtalen ble inngått. Seniorene står lenger i jobb, mens andelen sysselsatte i befolkningen faller. Det viser tall fra den årlige evalueringen av avtalen. Les mer

 • TEMA: Aktuelt
 • Publisert 07.08.2017 kl 08:01
 • Oppdatert 18.08.2017 kl 14:11

Vil at flere skal bli sjef i eget liv

Jonas Gahr Støre

leder av Ap
– Dette omsorgsløftet viser tydelig hvor skillet går i norsk politikk. Mellom venstresiden som ønsker å bruke de store pengene på mer kvalitet i omsorgen, og høyresiden som prioriterer skattekutt til dem som har mest fra før, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Les mer

 • Publisert 31.07.2017 kl 12:40
 • Oppdatert 08.08.2017 kl 13:22

Viktig valgkamp for forbundet

Både Mette Nord og pensjonisttillitsvalgt Rolv Skirbekk mener det er viktig at fagbevegelsen er aktive i valgkampen. Og så må vi beholde humøret...
Det er ikke likegyldig for medlemmene i Fagforbundet hvem som styrer landet. Leder Mette Nord mener det er lettere for forbundet å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsforhold med en rødgrønn regjering. Les mer

 • Publisert 27.07.2017 kl 12:54
 • Oppdatert 27.07.2017 kl 13:34

Verre for kvinner i arbeidslivet

Illustrasjon: Verre med de blåblå: Odd Haldgeir Larsen mener det har blitt verref or kvinner og andre arbeidstakere i denne regjeringsperioden.
«Forholdene for kvinner i arbeidslivet er blitt verre med Høyre og FrP i regjering», skriver Fagforbundets nestleder Odd Haldgeir Larsen i Dagbladet. Les mer

 • Publisert 19.07.2017 kl 09:21
 • Oppdatert 11.08.2017 kl 13:42

Enighet i mellomoppgjøret for kirka

Det er enighet i forhandlingene mellom Fagforbundet og KA - for ansatte i bispedømmene og kirkerådet. Les mer

 • Publisert 22.06.2017 kl 09:09
 • Oppdatert 23.06.2017 kl 15:38

#Fagforbundsuka er i gang

TO BLIDE TILLITSVALGTE: Ann-Kristin Moldjord (t.h) i Fagforbundet Nordland med Bodil Knutsen i Fagforbundet Brønnøy og Vevelstad på stand i Brønnøysund.
Denne uka besøker Fagforbundet medlemmer på arbeidsplasser over hele landet. Det setter medlemmene pris på! Les mer

 • Publisert 21.06.2017 kl 12:35
 • Oppdatert 23.06.2017 kl 08:45

Enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i KA

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon til KA: Kjell Sverre Fostervold, Tom Espen Johansen, Marianne Bratsveen, Arne Løseth, Kristin Bakker og Helge Sørli.
Det er enighet i forhandlingene mellom Fagforbundet og KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Les mer

 • Publisert 20.06.2017 kl 09:33
 • Oppdatert 22.06.2017 kl 09:54

OSS Tillitsvalgte: Nå også som e-avis!

Mobil og nettbrett er i ferd med å bli et av de viktigste verktøyene for stadig flere tillitsvalgte. Fagforbundet tar konsekvensen av dette og lanserer OSS som e-avis. Les mer

 • TEMA: Aktuelt
 • Publisert 16.06.2017 kl 09:12
 • Oppdatert 16.06.2017 kl 09:23

Oppgjøret med SAMFO ferdig

Resultatet:

Det er enighet mellom LO/Fagforbundet og SAMFO om et forhandlingsresultat for mellomoppgjøret 2017.

Det gis et lønnstillegg på kr 0,50 pr time til alle arbeidstakere som omfattes av Overenskomst for Boligsamvirket mellom SAMFO og Fagforbundet med virkning fra 1.april 2017

Normallønnssatser og minstelønnssatser endres tilsvarende. Tillegget er tilsvarende resultatet i LO-/NHO-området (frontfaget).

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger i virksomhetene på grunnlag av bestemmelsene i den enkelte overenskomst.

 

Last ned tariffplakat

Her er protokollen

 

Jobb i Fagforbundet?

Til toppen

Nøkkelord (skjul)