Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

- Kravet om sekstimersdag må komme fra arbeidsplassene

– Ja, vi har råd til sekstimersdag, sa Fagforbundets nestleder Sissel M. Skoghaug, til en utålmodig forsamling Kvinner på tvers. Nettverket var samlet for 21. gang i Oslo.

På tide
For nesten ett hundre år siden ble kravet om åtte timers arbeidsdag innfridd. Da oppdaterte Skjønstå Arbeidsmandsforening i Sulitjelma kravet ved å male over 8-tallet med et 6-tall. Kopi av historisk fane på konferansen. (Foto: Kvinner på tvers)

– Med sekstimersdagen kan vi lettere organisere det samfunnet vi har bruk for i framtida – et åpnere, mer familievennlig  samfunn. Vi får tid til både ungene og foreldrene våre. Sekstimersdag legger også  til rette for et arbeidsliv der flere kan være med, påpekte Sissel Skoghaug.

Nøkkel til heltidskultur

– De som har selvvalgt deltid i dag, vil med kortere arbeidsdag  kunne gå i full stilling. Kanskje får vi ikke en heltidskultur på kvinnedominerte arbeidsplasser før vi får til sekstimersdagen, sa nestlederen og understreket at Fagforbundet mener Norge har råd til det.

– Regjeringas perspektivmelding til Stortinget (2013) hevder at vi trenger mer penger til pensjon og flere ansatte i pleie og omsorg. Forbruket skal tredobles fra i dag til 2060.
Sissel Skoghaug stilte spørsmål ved om kloden kan bære dette.

– Skal vi gå inn for fortsatt vekst, eller stoppe opp og spørre om det er økt forbruk som gjør oss lykkelige, eller mer tid med familie og venner, spurte hun og trakk fram at arbeidsgiverne hevder at spesielt kvinner må jobbe stadig mer for å møte utfordringene.

På konferansen ble tall fra Statistisk sentralbyrå lagt fram som viste at vi ikke blir nødt til å jobbe mer.

Norge har råd til kortere arbeidsdager, slik også NRK Brennpunkt viste 1. april.

– Hvis vi ikke vi gjennomfører denne reformen (arbeidstidsforkorting), så blir den økonomiske veksten større, og det vil bety enda mer profitt til eierne, sa økonom Roar Eilertsen fra De Facto om statistikken han presenterte. (Last ned)

Når kommer kravet?

– Vi har et valg. Vil vi ha mer tid eller mer forbruk? spurte Sissel Skoghaug på vegne av Fagforbundet.

Forbundets prinsipprogram krever flere og mer langvarige forsøk med sekstimersdag med full lønnskompensasjon.

Likevel sa nestlederen at forbundets strategi ikke er å fremme kravet om sekstimersdag i tarifforhandlinger nå.

– Det er for tidlig. Vi må ha flere og lengre forsøk så resultatene kan dokumenteres. I tillegg vil vi opplyse og få fram debatt så folk skjønner fordelene. Og vi må skaffe oss allianser. Fagbevegelsen kan ikke ta denne kampen uten miljøbevegelsen. Tariffkravet må reises når sekstimersdagen er en debatt med temperatur som engasjerer hele samfunnet, sa Sissel Skoghaug.

Blant Kvinner på tvers var engasjementet på plass allerede. En egen gruppe har foreslått at alle tar sekstimersdag den 6. mars 2015, eller som forening støtter kravet på andre måter.
Les mer på www.sekstimersdagen.no

Jobb i Fagforbundet?

Kvinner på tvers

  • Et samlingspunkt for diskusjon på tvers av kvinnebevegelse og fagbevegelse, hovedorganisasjoner, privat og offentlig sektor
  • Holder fast på at heving av kvinnelønna, likelønn og sekstimersdagen er avgjørende for en likeverdig plass i arbeidslivet.
  • Har tatt opp velferdsstatens betydning for kvinner: rett til pensjon, rettigheter for enslige mødre
  • Bygger nettverk med kvinner med minoritetsbakgrunn
  • Opptatt av internasjonal solidaritet
  • Setter vold mot kvinner på dagsordenen som en sentral sak for fagbevegelsen
  • Inspirerer, gir økt kunnskap, utvikler idéer om hva som kan gjøres og bygger nettverk på tvers
  • Kvinner på tvers’ 21. årssamling hadde tittelen Likestilling på glattisen - hva nå?

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)