PROGRAM (foreløpig)

Ordstyrer: Erik Dahl-Hansen, fagsjef arbeidsmedisin, Norsk Industri

08.00: Registrering og kaffe
09.00: Felles åpning av Industri Futurum (rom: Q1)
10.30: Pause

10.45: Mennesket i fremtidens arbeidsliv
•Velkommen v/ Erik Dahl-Hansen, fagsjef arbeidsmedisin, Norsk Industri
•Hvordan ser fremtidens arbeidsmarked ut? v/ Sigrun Vågeng, direktør NAV
•Automatisering og menneskelig arbeidskraft v/ Helge Aasen, konsernsjef Elkem ASA
•Hvordan ivareta helsen til arbeidstakerne? v/ Roger Heimli, nestleder, LO
•Legeforeningen og arbeidshelse v/ Marit Hermansen, president, Legeforeningen
•Debatt: Helge Aasen, Marit Hermansen, Roger Heimli og Sigrun Vågeng

12.10: Lunsj

13.00: Hva kreves av ledere i fremtidens arbeidsplasser?
•Innledning v/ Geir Riise, generalsekretær i Den norske legeforening
•Perspektiv og praksis v/ Sigbjørn Johnsen, Fylkesmann i Hedmark
•Arbeidsmiljø og organisering, ny kompetase, ny teknikk. Nye modeller for HMS? v/ Pål Molander, direktør, Statens arbeidsmiljøinstitutt

14.30: Pause

15.00: Utenforskapet – kan arbeidsgiverne skape lønnomhet med å bidra til å få mennesker inn i eller tilbake i arbeidslivet?
•Innledning v/ Cecilie Sjåland, rådgiver for yrkeshygiene, LO
•Fra flykning til grunder og arbeidsgiver for over 100 ansatte v/ Bardhec Ademaj, West Facility Management
•Telenor Open Mind v/ Berit Svendsen, administrerende direktør, Telenor ASA
•Hvordan ser Statoil på mennesket i sin fremtidige organisasjon? v/ konserndirektør/COO Jannicke Nilsson, Statoil ASA
•Samtale mellom foredragsholderne

Å ruste seg til endring. Hvordan mestre det uventede?
Når utfordringene oppstår, er det for sent å starte treningen. Vi møter Pål Aksel Næss, traumeoverlege, Oslo universitetssykehus som deler erfaringer fra 22. juli 2011.

Les mer og meld deg på