Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Ulike turnusforslag dukker stadig opp

I Sunndal kommune er turnus på dagsorden. En prosjektgruppe har foreslått 12-timers helgevakter i pleie- og omsorgstjenesten. Tiltaket er et forsøk på å få til flere heltidsstillinger.

Turnusdebatt
Sissel Bjørnhjell synes det kan være vanskelig når medlemmene har ulike meninger. (Foto: Aura avis)

Sissel Bjørnhjell, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, forteller at Fagforbundet var med i prosjektgruppa som la fram rapporten til rådmannen. Hun sier at medlemmene er skeptiske til 12-timers helgevakter i pleie- og omsorgstjenesten i Sunndal kommune.

– Belastninga blir for stor for de ansatte, mener mange. Samtidig må vi kanskje være villige til å tenke nytt for å få hele stillinger, sier Bjørnhjell. Hun legger ikke skjul på at det er en vanskelig sak. Heldigvis har hun og medlemmene fått litt mer tid på seg.

Saken utsatt

På kommunestyremøtet i begynnelsen av februar la rådmannen fram forslaget om omlegging av turnus i pleie- og omsorgstjenesten. Saken ble ikke vedtatt, men skal utredes videre. Det ble bestemt at det skal lyses ut en stilling som prosjektleder for å arbeide videre med problemstillinga.  
– Noe må vi gjøre for å komme deltidsproblemet til livs, sier Bjørnhjell, og tror at også de ansatte må gi noe. Dette synet deler hun med rådmann Per Ove Dahl. Også han mener at det er uholdbart at så mange  jobber deltid.

Endring er vanskelig

Sissel Bjørnhjell legger ikke skjul på at det er vanskelig å være tillitsvalgt når det dukker opp saker der medlemmene har ulike oppfatninger.
– Det er ikke populært med forandringer for noen av oss, men av og til må vi kanskje. Når det er sagt, så vil jo Fagforbundet alltid det beste for medlemmene.

Bjørnhjell er glad for at turnus og heltid også opptar Fagforbundet sentralt. Hun synes det er beroligende når AU-medlem Kjellfrid Blakstad sier at  dispensasjonssøknader om turnus skal behandles sentralt i Fagforbundet,  og at lokale tillitsvalgte skal slippe å stå i det krysspresset mellom arbeidsgiver og medlemmer.

Ny avtale sentralt

Heltidskultur vil være en vinn-vinn-vinn situasjon både for brukere, ansatte og arbeidsgiver, sa organisasjonene i kommunesektoren, i en felles uttalelse den 12. februar. Da underskreiv lederne i Fagforbundet, Norsk sykepleierforbund, Delta og administrerende direktør i KS, Sigrun Vågeng  ei  felleserklæring,  Det store heltidsvalget.

Veien fram har mange hinder. Et av dem er hvordan de ulike aktørene ser for seg at arbeidshverdagen skal være for dem som er ansatt innenfor pleie- og omsorg. Kampen om langturnuser slik som i Sunndal kommer stadig oftere opp.

– Vår politikk ligger fast. Den vil i hovedsak gå ut på å bevare normalarbeidsdagen, sier Kjellfrid Blakstad.  Det betyr ikke at Fagforbundet ikke ser at det kan være nødvendig å ha spesielle ordninger innenfor enkelte typer omsorg.

– Langvakter kan godkjennes innenfor helt spesielle behov, men det  må begrunnes faglig. Per i dag er det arbeidstakerorganisasjonene sentralt som skal gi dispensasjon. Den retten er det viktig å beholde, sier Blakstad.

Fagforbundet  ser for øvrig flere andre muligheter innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser,  som kan bidra til hele stillinger. Det finnes flere gode eksempler på dette.
– Å arbeide 12 timer i strekk  på et sykehjem er absolutt ikke å anbefale. Uansett løsning,  så skal  lokale tillitsvalgte få støtte   slik at turnusdiskusjoner ikke blir en merbelastning for dem, understreker Kjellfrid Blakstad.

 

Nøkkelord

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)