Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Krever lovfesting: Vann er en rettighet, ikke en vare

EPSU, hovedorganisasjonen for offentlig ansatte har greid å samle en million underskrifter for et krav om at EU skal lovfeste at vann og anstendige sanitærforhold skal være en rettighet i Europa.

ill_vann

Dermed er EPSU den første organisasjonen som har greid å samle så mange underskifter siden EU gjorde det mulig for innbyggerne å krev at en sak blir satt på EUs dagsorden på denne måten. m

 EUs innbyggerinitiativ trådte i kraft den 1. april 2012 og gjør det mulig for EUs innbyggere å foreslå tiltak som EU-kommisjonen skal jobbe med. For at EU-kommisjonen skal være forpliktet til å behandle initiativet må minst 1 million EU-innbyggere ha underskrevet initiativet i løpet av ett år, og de må komme fra minst sju EU-land. Dette har altså EPSU greid.

Du kan slutte deg til kampanjen ”Water is a Human Right - not a Commodity”  (vann er en menneskerett og ikke en handelsvare) ved å klikke på lenka over.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)