Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Høyre følger svensk oppskrift

Blåkopi er boka for alle som lurer på om det er noen forskjell på høyre og venstre i politikken, sier Wegard Harsvik. Til daglig er han leder av samfunnsavdelinga i Fagforbundet. Nå er han aktuell som forfatter.

4_wegard
Wegard Harsvik, leder, samfunnskontakt og strategisk arbeid i LO. (Foto: Nina Hanssen)

Fakta

Avkastning på kapital for privateide foretak innenfor pleie, omsorg og skole i 2010:

- Hele næringslivet:  8 prosent

- Totalt helse, skole, omsorg: 14,9 prosent

- Helse og pleie av syke (0–19 ansatte 11,4): prosent

- Helse og pleie av syke (20 – 49 ansatte): 28,5 prosent

- Omsorg bl.a. eldreomsorg ( 0–19 ansatte): 9,0 prosent

- Omsorg bl.a. eldreomsorg (20–49 ansatte): 17,4 prosent

De private selskapene innenfor helse, skole og omsorg har altså en avkastning på nesten det dobbelte av det som er gjennomsnittet i svensk næringsliv. En avkastning på 28,5 prosent er gull verdt i et Europa som sliter tungt med finanskrise. Ikke rart at storkapitalen står i kø for å komme seg inn på markedet.  Særlig innen eldreomsorg er store og stadig større,  aktører det vanlige. De største øker mest, både gjennom å kjøpe opp mindre konkurrenter og gjennom å vinne flere anbud etter hvert som de blir større. (SCB 2012)

–  Erna Solberg har slått fast at ”Høyres mål er et helt annerledes samfunn”. Hva slags samfunn vil hun ha? Hvordan kommer Norge til å se ut etter noen år med Høyrestyre? Vi trenger ingen glasskule, svaret finnes i Sverige, mener Harsvik. 

Svensk oppskrift

I boka ”Blåkopi – Høyres svenske oppskrift”, viser Harsvik hvordan Høyre har kopiert Moderaterna,  Høyres svenske søsterparti,  både i stil og innhold.

I Sverige la Moderaterna om retorikken etter å ha tapt flere valg på rad.  – Problemet var at vanlige folk ikke kjente velferdsstaten som like knugende og undertrykkende som ledende folk på høyresida ga uttrykk for. Vanlige folk var stort sett tilfreds med at skattepengene deres ble brukt til et felles utdanningssystem for barna, at foreldrene deres fikk en verdig alderdom og at innbyggerne hadde en viss trygghet dersom sykdom og arbeidsløshet rammet dem. Ingen marsjerte i gatene for mindre velferd, sier Harsvik.

I boka viserhvordan han hvordan  høyresida la om språkbruken. – Strategien lyktes i Sverige. Nå prøver de seg med samme oppskrift i Norge. Vår fordel er at vi ser hva slags resultater svenskene har fått, med en borgerlig regjering i seks år, fastslår Harsvik.

Brukte bleier på børs

Boka  ”Blåkopi”  tar for seg den massive privatiseringen i Sverige. Der har det, mer enn i Norge, vært lagt til rette for kommersielle selskaper innenfor skole, helse og omsorg. I svenske medier har den ene skandalen etter den andre blitt avslørt. Blant annet har selskapet Carema pålagt sine ansatte på sykehjem å veie bleiene de eldre bruker, ”for å sikre at bleienes fulle kapasitet blir utnyttet”, som det heter. Kravet om størst mulig inntjening har gått på bekostning av kvalitet og bemanning.

" Man ser helt bort fra det etiske perspektivet. Bare det å vite at man har tisset på seg kan være nok til at en beboer føler det ubehagelig, og gjerne vil få skiftet. Vi tvinges til å sette spørsmålstegn ved deres vurderinger, og tenke – har Gøsta virkelig tisset hele bleien full? Kan han kanskje vente?",  beskriver en av de ansatte.
Denne skandalen er dessverre ikke enestående. I kjølvannet av avsløringen av Carema har skandalene kommet på løpende bånd utover vinteren 2011 og 2012. Norske medier har i liten grad skrevet om det.
– Vi ser derimot at de samme selskapene vinner anbud og får tillit i høyrestyrte kommuner, som i Oslo, beskriver Wegard Harsvik

Gullgruve

Internasjonalt skiller den svenske høyrepolitikken seg ut, med en sjenerøs finansiering fra det offentlige og en lav grad av regulering. Dagens Industri, det svenske svaret på Dagens Næringsliv,  beskriver det som en gullgruve for omsorgsselskapene. Sverige har gått fra å ha et offentlig monopol til å bli et av verdens mest uregulerte markeder, kan avisa fortelle. De støtter seg på Statistiska Centralbyåns statistikk over avkastning på kapital i 2009. Tallene for 2010 viser at det fortsatt er gode tider for kommersiell velferdsproduksjon.

I høyrestyrte Stockholm drives for eksempel nesten en tredjedel av eldreomsorgen av Attendo og Carema. Det er nesten like mye som kommunen selv tar hånd om. Totalt er 63 prosent av eldreomsorgen i den svenske hovedstaden privatisert, tre ganger så mye som i Sverige totalt. Men også i Sverige som helhet er andelen privatisert velferd kraftig på vei opp. De siste drøyt 20 årene har det skjedd en tidobling, fra 2 til nesten 20 prosent.

Arbeid og utenforskap

Arbeidsløsheten i Sverige øker mest i hele Europa. Særlig rammer dette ungdom. Samtidig øker presset på syke og arbeidsløse. Retten til trygd og sykepenger er kraftig strammet inn, og bare hver tredje svenske har nå rett til ledighetstrygd. Bare i 2010 fikk en kvart million svensker sykepengene sine inndratt av trygdekontoret, og beskjed om å komme seg ut i arbeid.
– I Sverige er det mange eksempler på en ny og langt hardere tone enn vi er vant til i Norden. Vi ser at Høyre og de andre partiene i Norge varsler en omlegging av skatte- og trygdesystemet. I Sverige ser vi at de har gitt store skattekutt til dem som er i jobb, mens de som faller utenfor har fått det tøffere. Dette er resultatet av en ønsket utvikling, fastslår Harsvik.
Fagbevegelsen har fått trangere kår, medlemstallet går ned, samtidig som det er mer bruk for fagbevegelsen enn noen gang. Og det er ikke lenger siden enn 2009 at Høyre, midt i valgkampen, la fram en liste der det stod hvem som skulle miste makt og innflytelse, dersom høyresiden vant valget. Øverst på den lista stod LO.

Det er ingen grunn til å tro at verken politikken eller resultatene av politikken blir annerledes med høyrepartiene ved roret i Norge. Som Erna Solberg sier det: ”Folk vil merke forskjellene, ikke fra første dag, men betydelig i løpet av en fireårsperiode”.
 – Jeg mener at spørsmålet norske velgere må stille seg er: Vil VI ha det sånn?  Vil vi ha et helt annerledes samfunn? avslutter Wegard Harsvik.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)