Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Fagforbundet ønsker rødgrønt

Fagforbundet jobber for at den rødgrønne regjeringa skal få sin tredje periode. Jan Davidsen mener det er nødvendig.

- Den rødgrønne regjeringen er best egnet til å ivareta faglige interesser, noe mange arbeidstakere er bevisst på, sier Jan Davisen (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

– Fagbevegelsens gjennomslagskraft er avhengig av hva slags regjering som styrer. Dette dreier seg om samfunnsutviklingen og er viktig for alle, sier forbundslederen.

– Jeg synes regjeringen har levert på en rekke områder.

– Det er de tillitsvalgtes ansvar å gjøre medlemmene oppmerksomme på forskjellen ved å ha en regjering som jobber med oss, og ikke mot oss. Vi må ha en regjering som jobber med oss, for ambisjonene våre for samfunn og arbeidsliv er mer enn det vi har oppnådd til nå. 

Fordelingspolitikk

Det er fagbevegelsens jobb er å presse på for en god fordelingspolitikk. – Det dreier seg om retten til arbeid, et godt arbeidsmiljø, rett til pensjon, rett til fast jobb, full stiling og rett til sjukepenger. Disse spørsmålene avhenger  av hvem som sitter på Stortinget.
– Som fagbevegelse skal vi også drive fram en politikk for hvordan vi løser både nasjonale og internasjonale problemer som finanskrisa. Vi må  hindre at det som skjer ellers rundt i verden i dag, skjer i Norge.

Forbundslederen mener at uansett hvilket flertall som sitter på Stortinget, så skal fagbevegelsen være med å sette dagsorden og hele tida dytte politikken i den retningen vi vil.
– Men gjennomslagskraften er selvsagt avhengig av hva slags regjering vi har, sier han.

Flytte steiner

Fagforbundets ambisjoner strekker seg ut over det som skjer på arbeidsplassen. Forbundet er opptatt av fordelingspolitikk, næringspolitikk og å redusere fattigdommen.

– Vi kan aldri la et politisk parti fortelle oss hvor grensa går. Hvis det ikke stemmer med vår oppfatning, så må vi dytte på videre i den retningen vi vil. Kampen mot fattigdom stopper ikke der hvor politiske partier eller regjeringen sier. Den slutter når vi mener at kampen er over.

Davidsen sier at  den tydeligste forskjellen på rødgrønn og blå politikk kommer fram  når det gjelder finansiering av offentlig sektor og i diskusjonen om skattelette og privatisering. Store behov er avdekket i eldreomsorgen, klimahensyn i infrastrukturen, fattigdom og næringsvirksomhet. Skattediskusjonen er ikke over. Her er det stor forskjell på de to alternativene.

– Vi trenger en reell debatt om hvilket skattenivå vi må ha i Norge. Denne regjeringen står for en mer solidarisk finansiering enn de blå.

– Men vi må videre. Få gjenvalgt denne regjeringen – de andre vil i en helt annen retning, sier forbundslederen.

Begeistre fagbevegelsen

Davidsen mener det som skal til nå er en god LO-kongress som vedtar en solid politisk plattform, i tillegg til gode politiske vedtak på landsmøtene til de rødgrønne.

– Disse partiene må fatte vedtak som gjør at medlemmene våre kjenner seg igjen,  og de må skape entusiasme og begeistring.

 – Det er også å håpe at høyresidas landsmøter gjør vedtak som avdekker det de virkelig står for.
Er vi riktig heldig vil Høyre gjenta forslaget sitt om formueskatt. Da har vi et godt utgangspunkt for valgkampen, sier Jan Davidsen.

 

Nøkkelord

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)