Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Mellomoppgjøret 2013

– I årets mellomoppgjør blir hovedoppgaven å sikre medlemmenes kjøpekraft, sier Jan Helge Gulbrandsen, AU-medlem i Fagforbundet. Han vil ikke forskuttere verken mekling eller nulloppgjør.

Opprettholde kjøpekrafta
Leder i LO-Kommune, Klemet Rønning-Aaby og AU-medlem i Fagforbundet, Jan Helge Gulbrandsen, vil opprettholde kjøpekrafta for medlemmene. Her sammen med forbundsleder Jan Davidsen. (Foto: Sidsel Hjelme, Fagbladet)

Årets mellomoppgjør for stats- og kommunesektoren starter den 12. april. Partene har frist til midnatt 30. april for å bli enige om en forhandlingsløsning. I privat sektor var det kravoverlevering den 11. mars, og partene har frist til midnatt 21. mars med å bli enige. Ved et eventuelt brudd blir meklingen fra 5. til 7. april.

LO – NHO i front

Ved oppstart av tariffoppgjøret mellom LO og NHO den 11. mars  sa LO-leder Roar Flåthen at han forventer et moderat oppgjør, og at LO ikke har noe ønske om å sette arbeidsplasser på spill.

– Vi tar med oss tilstanden i den norske eksportnæringa når vi går til forhandlingsbordet. Todelingen i norsk næringsliv gjør årets mellomoppgjør spesielt utfordrende, sa Flåthen.

NHO har signalisert at det ikke er rom for sentrale tillegg på områder med lokal forhandlingsrett.  Det begrunner de med at situasjonen i internasjonal økonomi er sånn at det påvirker konkurranseutsatt sektor i Norge. Så det blir spennende å se hvordan frontfaga ender opp: Blir det et nulloppgjør?

Kan bli mekling

Mellomoppgjøret handler kun om kroner og øre, og er en økonomisk justering mellom hovedoppgjøra. Det har ikke vært mekling i mellomoppgjøra siden 2003. LO utelukker likevel ikke at det kan skje i år. Blir det mekling er det ikke størrelsen på krava, men profilen på dem som kan gi brudd. Mekling kan i verste fall føre til streik.

Ikke store tillegg

LO Kommune og Fagforbundet forventer heller ikke store lønnstillegg i dette mellomoppgjøret. Å sikre medlemmenes kjøpekraft er det som gjelder. I kommunesektoren er overhenget fra i fjor på 2,5 prosent. Det betyr at de ansatte allerede er sikra 2,5 prosent, selv uten tillegg i mellomoppgjøret. Det kan også bli en diskusjon om profil i mellomoppgjøret i kommunesektoren.

– Ved siden av å opprettholde medlemmenes kjøpekraft, må også vi se på hvordan vi prioriterer i forhold til lavlønns- og likelønnsprofil, sier Klemet Rønning-Aaby, leder av LO-kommune.

Konfliktberedskap viktig og konfidensiell

Også i et mellomoppgjør er konfliktberedskap viktig. Fagforbundet har medlemmer som er omfatta av rundt 50 avtaler, der de fleste er avtaler forbundet er part i. Den sentrale konfliktberedskapsgruppa sendte 7. mars ut brev med påminning til lokalapparatet om å forberede seg. Blant anna er det alltid viktig at Fane2 er à jour. Fylkeskretsene må oppnevne en eller flere personer til å ha ansvar for beredskapen i fylket. Navn og kontaktinformasjon må sendes konflikt@fagforbundet.no

Konfliktberedskapsgruppa har i tillegg forberedt opplæring for Fane2- ansvarlige og satt av møtedatoer i tilfelle streik. All konfliktberedskap er konfidensiell.

 

Kilde: Tariffleksikon (frifagbeveglse.no)

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)