Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Kommunevettregel nummer 1: Alltid beredt

- Følg med, vær oppdatert, og be om hjelp i tide, er oppfordringen fra forbundsledelsen.

Sjokk og uro
Ni sykehjem er på vei ut på anbud i ekspressfart i Oslo, som Fagbladet skriver i nr 3/2013. Her plasstillitsvalgt Urd Bjerk ved Manglerudhjemmet. (Foto: Ola Tømmerås, Fagbladet)

- NHO legger fram tall som viser at kommunene har mye å spare på å la andre drive tjenester for det offentlige. Dette er ikke fakta, men mange kommunestyrer tar NHOs tall for god fisk. De tillitsvalgte må være klare til å møte privatiseringspropagandaen for hva den er verdt, oppfordrer Odd Haldgeir Larsen fra Fagforbundets arbeidsutvalg.

Følger med i timen

Odd Haldgeir Larsen er imponert over forbundets mange dyktige tillitsvalgte som møter forslagene om privatisering, konkurranseutsetting og anbud på tjenester med det samme de kommer. De er godt skolert og våkne når det skjer, understreker han.

- De tillitsvalgte må følge godt med under budsjettbehandlingene i kommunen, når kommunestyret behandler forslagene, og når styrene i de interkommunale selskapene tar det opp. Som regel klarer de tillitsvalgte å ta tak på et tidlig tidspunkt. Hvis vi kommer inn i beslutningsprosessen når løpet allerede er lagt, er det vanskelig å få gjort noe.

- I et tilfelle hadde de tillitsvalgte vært med på å sette bort kommunens tjenestepensjonsordning.  Det gikk cirka seks måneder før de kontaktet fylket og kompetansesenteret for å få hjelp, og da på samme dag som kommunestyret skulle behandle saken. Da er det ikke like enkelt, sier han.

Kontakt kompetansesenteret

- Husk at hele Fagforbundets apparat står til tjeneste! Vi har høyt kvalifisert ekspertise på alle kompetansesentrene. Derfor er de tillitsvalgtes andre hovedoppgave å vite når det er på tide å kontakte kompetansesenteret for å få bistand. På nasjonalt nivå har vi et fremragende team av advokater og en erfaren rådgiverstab på Omstillingsenheten og Samfunnsøkonomisk avdeling, sier Odd Haldgeir Larsen.

Også der hvor Fagforbundet taper kampen, understreker Odd Haldgeir Larsen at de tillitsvalgte gjør en god jobb. Dette gjelder i Oslo, som privatiserer flere sykehjem i år. I Tromsø skal ”hele byen” ut på anbud, og Fagforbundet fronter kampen mot utsalget. Foreninga har fått god hjelp fra alle ledd i organisasjonen, kompetansesenteret, den sentrale privatiseringsgruppa og Omstillingsenheten.

Vær obs på OPS

- Offentlig-privat samarbeid (OPS) er en lumsk modell de tillitsvalgte må være forberedt på å slå tilbake, advarer Odd Haldgeir Larsen.  

Offentlig virksomhet har vanligvis latt private stå for selve byggingen av skoler, sykehus, veier og andre store anlegg gjennom anbudsprosesser. OPS går imidlertid mye lengre. Her samles finansiering, drift, vedlikehold og eierskap til bygg og anlegg i ett prosjekt.

- Det er jo en drømmekontrakt for et firma å få bygge en vei eller et sykehjem, og samtidig få legge alle premissene for driften i 40 år.

- Men det blir selvfølgelig ikke billigere enn offentlig styring og drift!

- NHO kan ikke vise til ett eneste prosjekt der det har blitt billigere å bruke OPS. Tvert i mot blir de dyrere. Private firmaer må betale høyere rente enn det offentlige når de skal finansiere prosjektet. Den svenske OPS-skandalen på Nya Karolinska sjukhuset viser hvor galt det kan gå når det offentlige gir fra seg styringen. Det nye sykehuset som skulle koste 14 milliarder svenske kroner har til nå kostet 52, og sluttregninga kan bli på 70 milliarder, uten at det har blitt flere sengeplasser, sukker Odd Haldgeir Larsen.

Slik gjør du selv

Når forslagene om anbud, konkurranseutsetting, privatisering eller offentlig-privat samarbeid kommer i din kommune, trenger du fakta. Fagforbundet har samlet argumenter på privatiseringssida og i tillitsvalgtportalen. I portalen finner du flere verktøy, som faktaark og kommentarer. Last ned og bruk!

Vi rykker ut!

Trenger du hjelp? Det er bare å ta kontakt med kompetansesenteret. Fagforbundet sentralt har også høyt kompetente rådgivere som har lang erfaring med hvordan vi møter forslag om privatisering, konkurranseutsetting og anbud i konkrete tilfeller. Kompetansesenteret kan formidle at de kommer og hjelper til, eller gir råd på epost og telefon. Tillitsvalgte i mange kommuner har fått god hjelp i kampen mot utsalg og utsetting av tjenester.  

Kontakt ”Privatiseringspatruljen”
Ditt nærmeste kompetansesenter skal ha henvendelsen først. Vi har sju regionale kompetansesentre. I tillegg kan Fagforbundets omstillingsenhet og For velferdsstaten hjelpe.

Tema

Aktuelle dokumenter

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)