Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Kvinner trenger fortsatt å gå på tvers

- Det er fortsatt viktig å snakke om kvinners erfaringer. Vi er langt fra et likestilt arbeidsliv, men gir oss ikke, sier Kvinner på tvers etter 20 år.

På tvers i Fagforbundet
Margunn Kvåle Lühr, Shansiah Binti Ahmad, Anne Kristin Agledal, Jolanta Karpinska-Jørgensen, Åse Ingrid Sletvold, Gina Utsi, Elisabeth Bekkedalen, Janne Margrethe Skaug, Siri Jensen, Anne Kristin Solheim, Gunn-Tone Hammervold, Stine Westrum, Kristin Skogli, Anette W. Michelet, Channeh Joof Storvik, Marthe Myhr og Rowena B. Teodocio. (Foto: Maria Wattne)

- Det er på tide at vi tar tilbake kvinnearenaene, så vi får rom til å dele erfaringene våre, sier Janne Margrethe Skaug, rådgiver ved Fagforbundets kompetansesenter i Tromsø og deltaker på den 20. Kvinner på tvers-konferansen.

Flere innledere pekte på faren ved at ordene med ”kvinne” i, forsvinner. Gode hensikter i form av kjønnsnøytralitet, mangfold og altomfattende inkluderingsarbeid har langt på vei fjernet ordet kvinne fra arbeidet for likestilling. - Kvinners virkelighet kan lett bli usynlig igjen når vi mister plassen og begrepene til å snakke om den, advarte Siri Jensen da hun fortalte om den forrige kampen for å synliggjøre kvinnene i fagbevegelsen på 70- og 80-tallet.

- Tidligere hadde vi Kvinner Kan-kurs internt og egne kvinneutvalg. Nå gir vi mennene plassen i likestillingsutvalgene. Disse arenaene må vi ta tilbake. Det er særdeles viktig at vi som en organisasjon for og med 80 prosent kvinner, gjeninnfører disse mulighetene til å sette ord på kvinners erfaringer. Vi må fortsette å dele og samle fakta slik at de kampene vi fører både for sekstimers dagen og heltid blir gjennomført, sier Janne Margrethe Skaug.

Fra lik stemmerett til lik lønn

Deltakerne fra hele landet og ulike organisasjoner lot seg inspirere av Fredrikke Marie Qvam, Katti Anker Møller og Betzy Kjelsberg (blant andre), som kjempet fram stemmeretten for 100 år siden. De vant fram fordi de greide å organisere kvinnene til å stå sammen. Siden 1993 har Kvinner på tvers kjempet for likelønn og sekstimersdag på samme måte, men ennå ikke vunnet full seier.
– På de tjue åra har flere kvinner kommet i lønnet arbeid og ledende stillinger i politikk og næringsliv, og det har blitt store forandringer i hva kvinner kan tillate seg å gjøre. Men det er fortsatt kvinner som jobber deltid, som har lavest lønn og størst omsorgsbyrde, sier Siri Jensen til Fagbladet.

Gratis inspirasjon

I jubileumsheftet (se bildet) kan du lære av tillitsvalgte fra Fagforbundet Kristiansand, som tok opp kampen mot vold mot kvinner gjennom Kvinner på tvers. Det ble både hjelpetiltak, nye rutiner i kommunen og opplæring i hele fylket. Foreningslederen i Fagforbundet Nittedal forteller at hun har mistet mange fordommer gjennom Kvinner på tvers, fordi hun har blitt kjent med kvinner med ikke-norsk bakgrunn.
20 år med Kvinner på tvers - brobygger og pådriver kan bestilles: mette.hoiland@sykepleierforbundet.no. Heftet er gratis, men du må betale porto.

Kvinner kommer til å være på tvers også i 2014. Sett av helga 20. - 21. september 2014. Oslo er møtestedet.

Les mer: Fagbladet 9/2013 side 20: Kvinne på tvers, om primus motor Siri Jensen.

Utradisjonelt nettverk

* Kvinner på tvers ble startet i 1993

* Et samarbeid mellom kvinnedominerte fagforeninger, kvinneorganisasjoner, interesseorganisasjoner og enkeltpersoner

* Et uformelt forum med rom til kvinners virkelighet, krav og nytenkning

* Sekretariatet går på omgang mellom: Fagforbundet Akershus, Fagforbundet Oslo, Utdanningsforbundet Oslo og Akershus, Fellesorganisasjonen Oslo og Akershus og Norsk Sykepleierforbund Oslo og Akershus

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)