Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Trygge jobber og kompetanseheving i SKA

– Fagforbundet er et forbund for alle, understreket avtroppende leder i Seksjon kontor og administrasjon, Gerd Eva Volden da hun takket for seg etter ti år som seksjonsleder.

Nytt SKA-styre
Foran fra venstre:Trond Finstad(nestleder), Britt Silseth(leder), Ørjan Myrmel, Else Annie Hansen, Janne Karlsen(1.vara)og Jorunn Tisjø. (Foto: Kjell Olufsen, Fagforbundet)

Det er en presisering som henspeiler på seksjonens anerkjennelse av både real – og formalkompetanse blant seksjonens medlemmer 

Kompetanse på alle nivå

Det var kompetanseheving, utdanning, oppgavefordeling og gode arbeidsplasser som var gjennomgangstema på landskonferansen i Seksjon kontor og administrasjon. Hovedlinjene for seksjonens arbeid 2013 til 2017 er vedtatt. Den yrkesfaglige politikken er delt i fire, og dekker yrkesfaglig arbeid generelt, videregående utdanning, fagskole og høgskole- og universitetsutdanning.

Debatt i fylkene

Det har vært en god prosess i fylkene og innkomne forslag til hovedlinjene er grundig behandla i styret. Gjennom gode debatter  er  grunnlaget for seksjonsarbeidet forankra både lokalt og sentralt. At Fagforbundet og seksjonene også står foran nye politiske utfordringer med ny regjering endrer ikke den yrkesfaglige retningen.

– Det kan hende at vi bare må trå til ennå mer for å hjelpe medlemmene og ved å demme opp for en politikk som gir større uforutsigbarhet, sa avtroppende leder, Gerd Eva Volden, som frykter økt privatisering, mindre penger til kommunal sektor og  press på arbeidsmiljøloven.

Aktuelle uttalelser

Landskonferansen vedtok tre uttalelser som gjenspeiler utfordringene medlemmene har; ”Kompetanse for en bærekraftig offentlig sektor”, ”Oppgavefordeling i helsevesenet på ville veier” og ”Trygg på jobb i NAV” uttrykker de sentrale utfordringene de fleste av SKA sine medlemmer er opptatt av.

Spennende valg

Det ble kampvotering om ledervervet i Seksjon kontor og administrasjon. En enstemmig valgkomite hadde innstilt Venke Anny Nes, men Møre og Romsdal foreslo Britt Silseth. Silseth vant med 52 stemmer mot Nes, som fikk 51 stemmer. Etter valget gikk Venke Anny Nes opp på talerstolen og trakk seg fra seksjonsstyret. Den nye seksjonslederen, Britt Silseth,  har bakgrunn som helsesekretær og er seksjonsleder for Fagforbundet i Møre og Romsdal. Hun har også ledet og vært frikjøpt til den sentrale vervegruppa for sykehusene. I tillegg leder hun faggruppa for kontoransatte. Silseth blir etter landsmøtet en del av Fagforbundets arbeidsutvalg.

Nøkkelord

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)