Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Krav finslipes før oppgjøret 2014

Tariffkonferansene er i gang. I Fagforbundet Hedmark møttes 84 tillitsvalgte til diskusjon om prioriteringene i hovedtariffoppgjøret 2014.

– Vi som forbund vil nok komme til å merke at vi har fått ny regjering. De har sagt ganske klart at de ønsker å svekke LOs makt. De vil gjøre noe med Arbeidsmiljøloven, privatisere mer, gjøre de offentlige pensjonene mer lik de private og gi omfattende skattelette. Det som er spennende for oss er selvsagt hvor de har tenkt å ta pengene fra, sa Jan Helge Gulbrandsen, fra AU. Han var hovedinnleder på tariffkonferansen og benytta sjansen til å kommentere valget, verving og hvordan forbundet  kan møte de utfordringene som kommer.

Involver medlemmene

Gulbrandsen understreket at ingen er bedre organisert lokalt enn Fagforbundet.

– Vi har mer enn 500 fagforeninger og ca 20 000 tillitsvalgte. Dette er vår styrke. Desto flere vi er, desto sterkere står vi lokalt og desto større innflytelse får vi i forhold til arbeidsgiverne, sa han.

–  I prosessen fram mot tariffoppgjøret må det legges til rette for at medlemmene våre blir hørt. Å involvere medlemmene er det aller viktigste når krav skal utformes, understreket Gulbrandsen, og mener de tillitsvalgte må sørge for å være i takt med medlemmene.

Han  undertsreket videre at tillitsvalgte må være synlige, informere medlemmene og forstå at alle medlemmer er like viktige, uavhengig av hvilken av de 20 landsdekkende tariffavtalene de sorterer under.

 – Medlemsinformasjon er svært viktig for at organisasjonen skal være på hugget i forhold til en eventuell konflikt, understreker Gulbrandsen. 

Lokalt engasjement

Fra sykehuset på Tynset forteller nestleder Anna Margrethe Hoås at de har hatt en minitariffkonferanse i sykehusforeninga. I Nord-Odal har seksjonstillitsvalgte holdt medlemsmøter hvor krav til tariffoppgjøret har vært behandla, forteller Mona Nordheim Vangen. Tillitsvalgt May Britt Opsahl kunne fortelle at de i Fagforbundet Ringsaker engasjerte alle plasstillitsvalgte og kontaktpersoner i diskusjonen om tariffkrav. Budskapet om at du trenger noe å leve av som pensjonist, ser ut til å ha nådd fram medlemsmassen. – Det er derfor flere  medlemmer enn ellers som er opptatt av at retten til heltid er ett av de viktigste krava i tariffoppgjøret i 2014, oppsummerte  deltakerne på tariffkonferansen i Hedmark.

Hedmark krever rett til heltid

Rett til hel, fast stilling sto  øverst på kravlista under Hedmark sin tariffkonferanse på Elverum 3. og 4. oktober.  Fagforbundet Hedmark la fram krava  til neste års tariffoppgjør. Videre er det viktig for hedmarkingene å opprettholde dagens pensjonsnivå, utvide lønnsstigen til 16 og 20 år for alle, øke alle ubekvemstillegg og sørge for kronetillegg, ikke prosenttillegg.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)