Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Politikk for framtida

– På landsmøte i november vil forbundet vedta politikken for fire nye år. – Det skjer etter grundige diskusjoner i hele organisasjonen, forteller Gerd Eva Volden fra AU.

Presentere politikken
Gerd Eva Volden sitter i Fagforbundets arbeidsutvalg til nytt AU er valgt. (Foto: Trond Isaksen)

Prinsipp- og handlingsprogrammet har en prinsippdel med ti overskrifter og en handlingsdel med tretten større kapitler. Fra grunnorganisasjonen er det kommet inn 600 endringsforslag.
– Gjennomgående for forslaga er at medlemmene ønsker at Fagforbundets politikk og prinsipper skal gjøres tydeligere, sier Ger Eva Volden, noe  hun tror sikkert blir viktigere enn noen gang med den regjeringa vi har fått.

Mye tariff

Fagforbundet er en kamporganisasjon, og medlemmene er opptatt av lønns- og arbeidsvilkår. 
– Setningen om at framforhandlede goder bare gis organiserte er foreslått  tatt ut, forteller hun. Årsaken er at forbundet er bekymra for at et skille mellom organiserte og ikke-organiserte kan bli brukt til økt sosial dumping.
– Det er altså ikke et signal om at vi ønsker gratispassasjerer, understreker Gerd Eva.

Likestiling og inkludering

Likestilling har fremdeles en kvinneprofil. Det kom inn forslag om å fjerne det, men Fagforbundets medlemsmasse gjenspeiler at det fremdeles er langt fram til likestilling mellom kvinner og menn.

– Det gjelder heltid, likelønn, lederstillinger og andre områder i samfunnet der kvinneperspektivet er underkommunisert, sier Gerd Eva Volden, og legger til at den nye Solberg-regjeringa ser ut til å ville reversere likestillinga mellom kjønna gjennom sin politikk.

Fagforbundet vil fremdeles ha 6-timersdagen. Sammen med krav til hele, faste stillinger og bevaring av normalarbeidsdagen er dette skrevet om til et punkt.

Følger opp LO-kongressen

Politikk Fagforbundet fikk vedtatt på kongressen foreslås naturlig nok også til eget handlingsprogram, blant anna manifest mot mobbing og sosial boligpolitikk.
– Det blir også foreslått en egen uttalelse om boligpolitikk, sier Gerd Eva Volden. Andre områder som opptar medlemmene er livslang læring og yrkesfaglig utvikling.
– Dette er et stort kapittel og ca 90 forslag er behandla. Stoltenbergregjeringa la fram gode forslag til studiefinansiering, som det er håp om at Solberg viderefører.

– Lærlingplasser, overgangen fra utdanning til arbeidslivet, realkompetansvurdering og styrking av rådgivertjenesten er andre områder Fagforbundet er opptatt av. Det blir nok å ta fatt i for våre tillitsvalgte også framover. Det er i alle fall avtroppende AU-medlem Gerd Eva Volden helt sikker på.

Hun har ledet forarbeidet til innstillinga og skal holde innledningen om Prinsipp- og handlingsprogrammet på landsmøte. På den måten går hun av med politikk for framtida som sitt punktum.

– Selv om jeg ikke skal fortsette i AU, så skal jeg skal følge godt med, lover Gerd Eva Volden.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)