Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Brenner blått i Moss

– Blir det sånn for Norge, som det har vært i Moss de siste to åra, så stakkars Norge, sier kassereren i Moss og Våler, Linda Karlsen. I Moss styrer Høyre og Frp.

Leder Hilde Torgersen, HTV Frank Bergflødt og kasserer Linda Karlsen.
(Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Direkte fra budsjettmøte i kommunen kommer leder av Fagforbundet Moss og Våler, Hilde Torgersen og HTV Frank Bergflødt. På kontoret treffer vi fagforeningas kasserer, Linda Karlsen.

– Nå sier ikke rådmann at vi har en økonomisk utfordring lenger, nå har hun begynt å kalle det en krise, forteller Torgersen. Moss kommune går mot et underskudd for 2013 på opp mot 50 millioner, og godt over 30 millioner av disse  stammer fra helse - og sosialområde. Faren er stor for at kommunen igjen skal havne på Robek-lista.

– Det er ikke bra å stå på Robek-lista. Moss har vært der før, sist det var borgerlig flertall i byen. Men kan det hindre politikerne våre å ta opp mer lån, som vi ikke kan betale, så er det greit, sier Torgersen. Bergflødt nikker og tror det snart er det eneste som kan forhindre det.  

Kommunal armod

Moss har innført fritt brukervalg i helse og omsorgssektoren. Dette har ikke slått helt an hos brukerne. Den 14. oktober vedtok kommunen vikarstopp med øyeblikkelig virkning i kommunens helse- og omsorgssektor. De private tilbyderne har ingen restriksjoner, verken vikarstopp eller innsparingspålegg. – Kommunal armod fører til mer privatisering. Ved å gjøre det kommunale tilbudet så dårlig, vil alle til slutt rope på private løsninger, sier Frank Bergflødt.

Hilde Torgersen fortsetter: – Når det ikke kan settes inn vikarer, må det for eksempel kuttes i de praktiske gjøremålene  som dusjing og liknende. Hvis det gjentar seg at brukere ikke får dusje, er det klart de velger en av de fire private tilbyderne.

Utstillingsvindu

Moss er ikke blitt noe utstillingsvinduet for Høyre og Frp, som politikerne hadde tenkt seg. Og kommunens ansatte er bekymret for tjenestene de yter. De er for få på jobb og de som jobber får ikke gjort det de skal.

– Jeg er bekymra for kommunens framtid og jeg svartmaler ikke. Jeg ser at vi har god grunn til å frykte enda mer privatisering i kommunen. De blåblå er ikke villige til å se på sine områder hvor de har innført bestiller-utfører-modell og fritt brukervalg. Det er der byråkratiet øker.  
Vi har gitt beskjed om at vi må se på hele organisasjonen, også på nivåene over de som er i direkte tjenesteproduksjon for å se om vi kan gjøre noe. Det kan fort ende i en profesjonskamp – men vi må nok ta den fighten nå, sier Hilde Torgersen.

Ikke med på råd

Fagforbundet i Moss opplever også at de slipper for seint til på banen. –  Informasjon kommer ikke tidlig nok til at vi får være med å påvirke rådmannens beslutninger. Det er ikke tvisteforhandlinger vi trenger å bruke tida vår på, men reell medvirkning.

Om det er bevisst eller ubevisst at vi «glemmes» i hverdagen skal være usagt. Politisk sett vet vi at Frp og Høyre ønsker å redusere makta og innflytelsen til fagforeningene, så det er mulig at rådmannen kommer i en skvis her, sier de tre på Fagforbundets fagforeningskontor.

Hva er Robek-lista?

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)