Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Plogspiss og verver

Sissel M. Skoghaug (42) ble klappet inn som fersk nestleder på forbundets landsmøte. Hun går samtidig av som nestleder for Seksjon helse og sosial.

Sissel M. Skoghaug, nyvalgt nestleder i Fagforbundet (Foto: Jan Lillehamre)

Hun er fra Oksfjord i Nordreisa, er både hjelpepleier og sykepleier og har sittet åtte år i styret i Seksjon helse og sosial og i Landsstyret.

Skoghaug har spesielt gjort seg bemerket gjennom verveinnsatsen, plogspissarbeidet, rettet spesielt mot sykepleiere. Resultatet er en formidabel medlemsvekst for yrkesgruppa. I 2007 var 970 sykepleiere med i forbundet. I dag teller de nærmere 3.500.

– Yrkespolitisk, -faglig og –organisatorisk arbeid bidrar til at flere og flere yrkesgrupper oppdager at vi er det riktige forbundet for dem, sier Skoghaug

– Vi skal først og fremst sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og vi er et forbund med godt skolerte og dyktige tillitsvalgte som jeg er stolt av å være en del av, sier hun.

Sykepleierne har blitt en mer synlig gruppe i forbundet i løpet av de siste årene, men Skoghaug er opptatt av at dette ikke er en profesjonskamp. Det handler om samspill mellom yrkesgrupper, og hun mener det er helt naturlig at yrkesstolthet og god samhandling går hånd i hånd. Det gjelder for samtlige yrkesgruppene Fagforbundet organiserer.

Samarbeid på tvers

– Alle forbundets medlemmer har viktig kompetanse. På arbeidsplasser med mange yrkesgrupper jobber ansatte sammen mot felles mål. Tilstrekkelig bemanning og riktig flerfaglig kompetanse er avgjørende.

Skoghaug har god erfaring med samarbeid på tvers av yrkesgrupper fra helsesektoren.

– Dette tjener pasienten, og de ansatte får den daglige bekreftelsen på at de gjør en god og nyttig jobb. Det er også avgjørende for rekrutteringen til helseyrkene, sier Sissel Skoghaug..

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)