Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Internasjonal boikott av Israel

Fagforbundet vil arbeide for en internasjonal handelsboikott av Israel. Et overveldende flertall på landsmøtet vedtok dette inn i prinsipp- og handlingsprogrammet for 2013-2017.

Solidaritetsarbeidet med Palestina og palestinske flyktninger i Libanon fortsetter i den neste fireårsperioden, i samarbeid med Norsk Folkehjelp. 18 millioner kroner ble bevilget til samarbeidsprosjektet for palestinere i Midtøsten. 

Anerkjenn Palestina som stat

Landsmøtet vedtok en uttalelse som utdyper Fagforbundets standpunkt i Palestina-spørsmålet:

- Fagforbundet mener at israelske myndigheter må bære ansvaret for konflikten mellom Israel og Palestina, og kjernen i konflikten er Israels ulovlige okkupasjon av palestinsk område, som påfører den palestinske befolkningen store lidelser. 

- Fagforbundet vil jobbe for en selvstendig palestinsk stat med grenser fra 1967 og med alle de funksjoner som naturlig tilfaller en suveren stat. Det må fastsettes en tidsfrist og legges press på Israel for å få fortgang i saken. 

- Israels vedvarende blokade av Gaza har medført store lidelser for befolkningen og umuliggjort økonomisk utvikling. Fagforbundet krever at blokaden oppheves.  Palestinske områder på Vestbredden og i Øst-Jerusalem splittes opp av israelske bosettinger, muren og kontrollpunkter. Disse er til hinder for fredsforhandlinger. 

Forby import

- Norske myndigheter må forby import av varer fra de israelske bosettingene og industrisonene på Vestbredden. Et slikt forbud må inneholde et krav om dokumentasjon om at israelske varer ikke er produsert på okkupert område. Fagforbundet mener at import av krigsmateriell fra Israel må forbys. Norge bør kreve eksplisitt garanti for at krigsmateriell som eksporteres til andre land ikke videreselges til Israel. Videre må statens pensjonsfond utland trekke seg ut av alle selskap som bidrar til okkupasjon, og bidra til at Norge går inn for å ekskludere Israel fra OECD hvis Israel ikke skiller sin egen økonomi fra okkupasjonsøkonomien.

- Fagforbundet ønsker at all forbindelse med bedrifter som tjener penger på okkupasjonen brytes. Det er viktig med informasjonsarbeid, slik at det for hver enkelt forbruker er lettere å velge bort produkter fra selskaper som tjener penger på okkupasjonen. Fagforbundet vil arbeide for en internasjonal handelsboikott av Israel.

Les hele uttalelsen på www.fagforbundet.no

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)