Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Turnus til å leve med hele livet

Arbeidstid må sees i et livsløp. Fagforbundet skal sikre medlemmene et arbeidsliv der de skal kunne stå fram til ordinær pensjonsalder. Det er klar tale fra forbundsleder Mette Nord.

Arbeidstid
"Nordsjøturnus Sjukeheim". (Illustrasjon: Anders Hamre Sveen)

Debatten om turnus og arbeidstidsordninger er ingen enkel debatt.

– Det er verdt å tenke over hva de langsiktige konsekvensene blir dersom det atypiske blir typisk, og normalarbeidsdagen slik vi kjenner den blir borte, sier Mette Nord.

Landsmøtet i fagforbundet slo fast at Fagforbundets politikk er å verne normalarbeidsdagen. Det kom ingen ønsker om endring til langvakter eller annen gjennomsnittsberegning.

– Slipper vi taket i den overordna tenkninga, blir det ikke lett å reversere utviklinga av langturnuser og «mer fleksible arbeidstidsordninger» slik den mørkeblå regjeringa signaliserer at de ønsker, advarer Nord.

Loven er en vernelov

Arbeidsmiljøloven er en vernelov og setter grenser for normalarbeidsdagen (7,5 timer). Det er strenge regler for å søke unntak. Arbeidstilsynet kan godkjenne arbeidstid opptil 13 timer daglig. Arbeidsdager lenger enn dette må godkjennes av fagforeningene.

– Godt faglig begrunnede søknader innenfor spesielt krevende virksomheter har i hovedsak blitt innvilget, sier Nord. At de skal godkjennes bare for ett år av gangen, skyldes at vi ønsker grundig risikovurdering og evaluering, fortsetter hun. De ansattes helse skal ikke settes på spill, selv om arbeidsgiverne mener at langvakter og intensiv tilstedeværelse sikrer arbeidsplassen og lønnsom drift. I regjeringsplattformen til Solbergregjeringa heter det at de vil «myke opp arbeidsmiljøloven», blant annet når det gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstid, alternative turnusordninger og uttak av overtid.

– Vi ser at motivene for endring er et ønske om å endre styrkeforholdet mellom partene. Derfor er det all grunn til å være på vakt, sier Mette Nord.

Nordsjøsturnus misvisende

Å kalle alle mulige turnusvarianter for nordsjøturnus er misvisende. Arbeidstidsordninger for plattformarbeid forutsetter at en bor og jobber på et sted i konsentrerte perioder, uten annet ansvar.

– For Fagforbundets medlemmer er det snakk om et arbeidsliv på land, der folk jobber i et lokalsamfunn med familie og aktiviteter som også krever en innsats, sier Mette Nord.

Når det gjelder sykehjem spesielt,  så er tilstedeværelse og overvåkenhet og høyt tempo en stor belastning med normal turnus. Derfor må vi se lenger enn ett år eller to for å måle hvilke arbeidsbelastninger som påføres fyskisk og psykisk.

– Forsøk på to år er veldig kort perspektiv – etter ti år kan en kanskje snakke om reell måling, mener forbundslederen.

Trå varsomt

Mette Nord er lydhør for medlemmer og tillitsvalgte som har positive erfaringer med alternative turnuser og arbeidstidsordninger. Likevel er hun klokkeklar på at Fagforbundet må trå varsomt.

– Vi må være varsomme med å innføre ordninger som er i strid med arbeidsdagen og arbeidslivet som vi kjenner det. I det lange løp taper vi på det, tror hun. Arbeidsmiljøloven gir rom for å dispensere dersom behovet er til stede og det er formålstjenelig for døgnkontinuerlig drift. Loven gjelder alle medlemmene, og Nord er redd at dersom forbundet tar lett på den, legitimerer Fagforbundet en demontering av arbeidslivet.

– Oppheving av normalarbeidsdagen blir vanskelig å reverser. Jevn arbeidsbelastning er det som er best helsemessig sett. Forskning viser det, avslutter Mette Nord.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)