Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Flere Hovedavtaler til revisjon

Forhandlingene om revisjon av Hovedavtalen i KS fortsetter. I dag 23. januar, startet også forhandlingene i KA og i SAMFO.

KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) omfatter medlemmer i kirkelige styringsorgan, kirkelige fellesråd og menighetsråd, barnehager, stiftelser og en del sentrale organisasjoner. KA har siden 1997 inngått tariffavtaler med arbeidstakerorganisasjonene og opptrådte på medlemmenes vegne. Fagforbundet har i overkant av 1200 medlemmer som innen  KA-området.

SAMFO (Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak). Fagforbundet har i overkant av 300 medlemmer innfor SAMFO, de fleste i boligsamvirke.

Hovedavtalen et rammeverk

Hovedavtalen i alle tariffområder omhandler de generelle bestemmelsene om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. I tillegg tar Hovedavtalen for seg de ansattes medbestemmelsesrett. Hovedavtalen regulerer en rekke forhold som ikke er lovfestede, men i motsetning til tariffavtalene, tar den ikke for seg lønn og andre arbeidsbetingelser.

Revisjonen av Hovedavtalen i KA ligger nær det som skjer i KS, mens SAMFO følger NHO. Forhandlingene i SAMFO er forventet avsluttet fredag 24. januar.

Mer tid i KS

Revisjon av Hovedavtalen i KS vil pågå  lenger enn først planlagt. Partene i forhandlingene har gitt seg sjøl mer tid. Møtedatoer er satt fram til starten av mars. Det kan påvirke datoene for forhandlingene i KA.

Revisjon av Hovedavtalen i KS

Mer om KA

Mer om SAMFO

Nøkkelord

Tema

Aktuelle dokumenter

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)