Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Populære tiltak mot sosial dumping

Tillitsvalgte i LO mener at allmenngjøring av tariffavtaler, innsynsrett og solidaransvar er svært gode tiltak for å hindre uakseptable vilkår i arbeidslivet.

RENHOLD
Illustrasjonsbilde (Foto: Ola Tømmerås)

Det viser en fersk undersøkelse Fafo har publisert på kunnskapsportalen arbeidslivet.no. Etter EU-utvidelsene i 2004 og 2007 – med påfølgende stor arbeidsinnvandring til Norge – har det blitt innført en rekke tiltak for å motvirke sosial dumping. Arbeidsinnvandringen er størst i privat tjenesteyting som bygg og anlegg, renhold og i verkstedindustrien. Lav lønn, lange arbeidsdager, dårlige HMS-standarder og kummerlige boligforhold er sentrale kjennetegn på sosial dumping.

Allmenngjøring viktigste tiltak

Allmenngjøring av tariffavtaler regnes som det viktigste tiltaket mot sosial dumping, og innebærer at hele eller deler av en tariffavtale gjøres til standard for en hel bransje eller et område. Til høsten er det 10 år siden allmenngjøring ble tatt i bruk i norsk arbeidsliv for første gang.

85 prosent av tillitsvalgte i LOs tillitsvalgtpanel mener at allmenngjøring av tariffavtaler er et «svært godt» (51 prosent) eller «ganske godt» (34 prosent) tiltak, skriver Fafo-forsker Anne Mette Ødegård på arbeidsliv.no. Tallene fra LOs tillitsvalgtpanel viser liten forskjell i holdningene mellom tillitsvalgte innenfor og utenfor et allmenngjort område.

Vedtaket om allmenngjøring trådte i kraft 1. desember 2004, og omfattet syv landbaserte petroleumsanlegg (byggfags-, elektrofags- og verkstedoverenskomstene). Dette har vært et omstridt virkemiddel, ikke minst i verftsindustrien.

I dag er det fire allmenngjorte tariffavtaler i Norge: Byggeplasser, skips- og verftsindustrien, jordbruks - og gartnerinæringene  og renhold. I tillegg jobber Arbeidsmandsforbundet for å få allmenngjort deler av anleggsoverenskomsten.

Innsynsrett

Innenfor de allmenngjorte områdene er det også innført en innsynsrett for tillitsvalgte. Det vil si at tillitsvalgte kan be om dokumentasjon på at arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår, f.eks. hos en underleverandør, er i tråd med den allmenngjorte avtalen. I utgangspunktet skal det være tillitsvalgte hos hovedleverandør som ber om innsyn. Den tillitsvalgte må representere den organisasjonen som er part i den allmenngjorte tariffavtalen.

LOs tillitsvalgte har stor tro på dette tiltaket. Hele 93 prosent mener det er et «svært godt» eller «ganske godt» tiltak. På spørsmålet «I hvilken grad vil du si at innsynsrett for tillitsvalgte er et godt eller dårlig tiltak», var svarfordelingen:

  • 72 prosent mente at det var et svært godt tiltak
  • 21 prosent mente at det var et ganske godt tiltak
  • 3 prosent var usikre

Solidaransvar

Solidaransvar innebærer at arbeidstakere som ikke har fått utbetalt den lønna de har krav på, kan rette krav til bedriftene oppover i en kontraktskjede. Det vil si at lønna utbetales av andre enn arbeidsgiver.

Dette var en bestemmelse som trådte i kraft i 2010 og gjelder bare innenfor de allmenngjorte områdene. En viktig begrunnelse for å innføre tiltaket, var at oppdragsgivere skulle få en sterkere motivasjon til å velge seriøse underleverandører.

På spørsmål til de tillitsvalgte om solidaransvar for lønn er et godt eller dårlig tiltak, svarer over halvparten (54 prosent) at de synes dette er et svært godt tiltak. Ytterligere 25 prosent mener det er et ganske godt tiltak.

Ordningen med solidaransvar evalueres nå av Fafo, og rapporten kommer i løpet av våren 2014. Også Frp og Høyre skal evaluere tiltakene mot sosial dumping. Men de har sagt at de vil videreføre loven om allmenngjøring.

 

LOs tillitsvalgtpanel

Om lag 3500 tillitsvalgte fra LO-forbundene deltar i et tillitsvalgtpanel. Undersøkelsene gjennomføres av Fafo. Denne undersøkelsen ble foretatt i august 2013, ognådde fram til drøyt 3100 tillitsvalgte. 2200 svarte. Dette gir en svarprosent på 70.

Arbeidslivet.no

Arbeidslivet.no er en nettbasert kunnskapsportal om arbeidslivet. Formålet er å bidra med god og enkel bakgrunnskunnskap om aktuelle temaer innen arbeids- og samfunnsliv for  tillitsvalgte og medlemmer. Dette er en del av en helhetlig satsing fra LO/forbundene for et forsterket samfunnspolitisk arbeid de neste årene. Siden er et samarbeidsprosjekt mellom LO, Fafo og LO-Media.

 

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)