Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Lange arbeidsøkter på helsa løs

Søvn er billig, enkelt og helt avgjørende. For lite søvn går ut over hvordan du utfører jobben din og kan ende med uønskede hendelser. Hvor alvorlig dette er, er selvsagt avhengig av hva slags jobb du har.

jennyanne
Jenny-Anne Sigstad Lie, forsker ved STAMI, Statens arbeidsmiljøinstitutt. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Forsker Jenny- Anne Sigstad Lie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har lest kilovis med publiserte artikler om turnus, skiftarbeidog lange dagsverk relatert til helse de siste fire årene.

Økt risiko for sykdommer og ulykker

En rapport fra 2008 viste at natt- og skiftarbeid kan føre til søvnforstyrrelser, økt ulykkesrisiko og nedsatt ytelse, og antakelig også økt risiko for ulike sykdommer, blant annet hjerte- og karsykdommer. Lange arbeidstider fører til nedsatt yteevne og høyere ulykkesrisiko, og sannsynligvis også økt risiko for psykiske problemer, muskel- og skjelettplager og hjerte- og karsykdommer.

– Vi har sett på rapporten fra 2008 og oppdatert den med ny forskning. Resultatene fra de nye studiene utdyper og forsterker en del av funnene fra 2008, forteller Sigstad Lie.

Flere arbeider skift

På STAMIs nettsider kan vi lese at stadig flere arbeidstakere i Norge arbeider turnus/skift.

Det betyr at flere og flere mennesker må leve med de konsekvensene for helse og velvære dette innebærer. Helseproblemene kan skyldes forstyrrelser i både fysiologiske, psykologiske og sosiale døgnrytmer. Døgnrytmeforstyrrelser har omtrent samme effekt som jet-lag.

De innebærer blant annet at naturlige rytmer i ulike organer og celler av kroppen kommer i utakt, fordi de bruker ulik tid på å tilpasse seg en ny døgnrytme.

– Det vil alltid være behov for noen som jobber skift- og nattarbeid, og det er godt at det fungerer bra for noen. Likevel bør vi ta på alvor forskningen som viser helserisiko ved skift- og nattarbeid og lange arbeidstider. Forskningen viser videre at det er viktig hvordan skiftordningene legges opp, og hvilken type arbeid som skal utføres, sier forsker Jenny- Anne Sigstad Lie. 

Forskjell på offshore og onshore

– Jeg har sett at arbeidstakere onshore, altså på fastlandet, ønsker seg turnusordninger som likner på det de har offshore. Der er de gjerne ute i 14 dager og har så fire uker fri. Forskningsrådet har akkurat lyst ut penger til ett eller to forskningsprosjekter for å se på dette med flere lange skift og komprimert arbeidstid på land.

Det er fordi det mangler kunnskap om konsekvenser av slike arbeidstidsordninger, forteller Sigstad Lie. Hun er selv blant dem som søker Forskningsrådet om penger til studier på dette området. Sigstad Lie mener det er stor forskjell på arbeid på land og arbeid offshore.

– De som jobber i oljeindustrien lever totalt avsondret fra resten av samfunnet. De kommer til dekket bord og oppredd seng og de har ingen sosiale forpliktelser. Det gjør nok at denne type arbeidstid lettere kan fungere på plattformene, sier hun. 

Dobbel ulykkesrisko med lange vakter

Jenny- Anne Sigstad Lie håper at partene i arbeidslivet lytter til den forskningen som finnes på feltet. Forskningen viser også at dersom man må legge opp til lange dagsverk – for eksempel 10-14 timer, bør det legges inn flere gode pauser. I tillegg bør det ikke være mange av disse langvaktene etter hverandre.

– Ikke mindre viktig er muligheten til søvn. Det er ikke så lett å si hva som er riktig antall timer mellom arbeidsøktene, men det bør være mulig å få tid nok til å sove i ca åtte timer, i tillegg til reising og spising med mer. Studier viser også at ved søvnmangel vil mange ikke oppdage at de ikke gjør jobben godt nok, de føler at det går helt fint. For lite søvn gjør at man blir mer slurvete, mindre oppmerksom og det fører lett til uønskede hendelser, sier Sigstad Lie.

Hun kan også fortelle at faren for uønskede hendelser øker jamt og trutt fra du starter på jobben og fram til det har gått åtte timer. I perioden fra åtte til tolv timer dobles risikoen for uønskede hendelser. Lange arbeidsdager kan også være medvirkende til psykiske problemer som depresjon. Situasjonen forverres dersom de lange vaktene kommer ofte og du har liten innflytelse på din egen arbeidssituasjon.

Tilstrekkelig søvn viktig for optimal turnus 

Det finnes mye arbeid som foregår 24 timer i døgnet. I mange av disse yrkene er det krav til årvåkenhet hele skiftet igjennom. Dette gjelder for eksempel transportbransjen, men også helsesektoren. Ifølge forskeren fra STAMI er en optimal turnus bygget blant annet på prinsippet om tilstrekkelig søvn.

– Det er helt klart at lange nattskift ikke er bra, verken for helsa, for utførelsen av arbeidet eller sikkerheten. Kroppen er programmert for å sove om natta og være våken på dagen. I perioden mellom klokka 0300 og 0500 er årvåkenheten på det laveste og reaksjonstiden blir lang. Er det mulig, så bør man legge opp til det minst kompliserte arbeidet på den tida. Jeg vet selvsagt at dette ikke er mulig alle steder, sier hun.

Ifølge forskeren finnes det også studier på at skiftarbeidere røyker mer, spiser mer usunt og sitter mer stille. Det er derfor ekstra viktig for skiftarbeidere å prøve å opprettholde en så «normal» døgnrytme som mulig. Det betyr fysisk aktivitet og sosialt samvær, og med måltider så like og så nær opptil det de ville spist ved dagarbeid.

Ønske om lange vakter

Forsker Jenny-Anne Sigstad Lie synes det er tankevekkende at trenden i dag er at både arbeidsgivere og arbeidstakere ønsker seg turnuser med lange arbeidsøkter. Sigstad Lie har bakgrunn som sykepleier og jobbet turnus. Hun forteller at sykepleiere var blant de siste som fikk åtte timers normalarbeidsdag. De var ofte enslige kvinner uten barn og da mente samfunnet at de ikke hadde behov for å ha noe særlig fritid.

– Det finnes forskning på lange arbeidsdager. Generelt er det viktig at det er tilstrekkelig hviletid både mellom skiftene og flere pauser i løpet av skiftet. Lange skift på natta er dårlig kombinasjon for helse, sikkerhet og funksjon. Da er årvåkenheten lav og reaksjonstiden lang, sier forsker Jenny- Anne Sigstad Lie.

Les også intervju med Mette Nord «Arbeidstid skal ikke være helsefarlig»

STAMI-rapporten: Arbeidstid og helse, en systematisk litteraturstudie

Fakta om Arbeidbeidstidsbestemmelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)