Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Putter pensjonspengene i egen lomme

De private barnehagene får statlig støtte til god pensjon. Likevel kjøper mer enn halvparten av de private barnehagene en billigere pensjonsordning til sine ansatte, og mellomlegget putter de i egen lomme.

rana139
Penger ment til de ansattes pensjoner forsvinner i barnehageeierenes lommer. (Foto: Illustrasjonsfoto: Nils Fredrik Hansen )

Refusjonsordningen for private barnehager sikrer at de private får like høy støtte til drift som de kommunale barnehagene. Regelen sier at private barnehager skal ha 100 prosent av gjennomsnittet av det de kommunale barnehagene koster, pensjon inkludert. Den kommunale pensjonsordningen er dyr, premien varierer, men kommer fort opp i 20 prosent av lønnskostnadene. Når mange private barnehager velger en privat ordning på to prosent av lønna er gevinsten for eierne skyhøy.

 

Mindretallet har bra pensjon

Det finnes 6400 barnehager i Norge, 3400 er private. 2400 er medlem av PBL. Av disse har om lag 1500 en bra pensjonsordning gjennom sitt medlemskap i Private Barnehagers landsforbund sin tariffavtale (PBL-A). Det finnes også andre store barnehager har gode pensjonsordninger. Etter siste årsskifte har PBL slått seg sammen til en organisasjon og partene skal drøfte en ny tariffavtale i vårens oppgjør, inkludert pensjon.  

 

– Vi kommer til å ta dette opp i oppgjøret. Det er uakseptabelt at disse barnehagene i realiteten får dekket utgifter til en god pensjonsordning og velger å putte pengene i egen lomme, heller enn å kjøpe en god pensjon, sier Jan-Helge Gulbrandsen i Fagforbundets arbeidsutvalg.

 

Sikrer god pensjon

– Det er flott at 1500 private barnehager har en pensjonsordning som skal gi den ansatte 66 prosent av lønna i pensjon. Det har de gjennom medlemskapet i tarifforganiseringen til PBL, men dette er altså mindre enn halvparten av de private barnehagene. 

– Vi må se om vi kan finne måter å organisere dette på som sikrer flest mulig av de ansatte i barnehagene en skikkelig pensjon. Det er åpning for at disse barnehagene kan slutte seg til den kommunale pensjonsordninga, men egentlig tror jeg det ville vært lurere å lage en ny felles pensjonskasse for barnehagene. På den måten ville vi kunnet sikre at den delen av tilskuddet som burde gå til pensjon, faktisk gjør det, sier Gulbrandsen.

 

Solid profitt

Det er dessuten slik at den gode pensjonsordningen PBL har for sine barnehager også er billigere enn den offentlige tjenestepensjonsordningen. Fagforbundet har sett på regnskapene til to tilfeldig valgte barnehager i Oslo, en i bydel Bjerke og den andre i Søndre Nordstrand. Begge barnehagene med ca 60 barn og begge har en god pensjonsordning. De betalte 5,4 prosent av lønnskostnadene i pensjon i 2012. Pensjonskostnadene for barnehageansatte i Oslo kommune var det samme året på 16,5 prosent. Differansen var på 598 000 for barnehagen i Bjerke og 662 000 for den på Nordstrand, bare dette ene året. Dette er penger som går rett inn i overskuddet i barnehagen. Siden 2012 har pensjonspremien i Oslo kommune økt betydelig og dermed også overføringene til de private barnehagene.

– Slik kan det ikke være. Her går fellesskapets penger til formål som de absolutt ikke er ment til, sier Jan Helge Gulbrandsen i Fagforbundet. I tillegg til pensjon, er det nødvendig å gå grundigere inn i forhold knyttet til eiendoms-, holding- og driftsselskap som vi ser stadig flere av i den kommersielle barnehagesektoren.

.

Nøkkelord

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)