Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Useriøst om privatisering fra NHO og Drammens-ordfører

Drammen kommune sparer titalls millioner kroner årlig på konkurranseutsetting, påstår NHO Service – tall som ikke kan dokumenteres, men kommer beleilig når kommunen er i ferd med å privatisere flere tjenester.

Drammen
Bragernes Torg i Drammen. Foto: Tone Sverreson Ørmen
– Det de sparer, tas rett fra lommeboka til folk som har slitt for kommunen i årevis. Stygg arbeidsgiverpolitikk, sier Fagforbundet Drammen.

Artikkelen om besparelsene på  NHO Services nettsider er skrevet av praktikant Markus Weierud. At Weierud har permisjon fra bystyret i Drammen, hvor han representerer Høyre, er ikke nevnt. Praktikanten intervjuer sin partifelle, ordføreren i Drammen, Tore Opdal Hansen. I tillegg er artikkelen basert på en seks år gammel rapport, Sluttrapport fra ECON Pöyry om konkurranseutsetting i Drammen 2008. Det er ikke gjort noen ny evaluering eller analyse av privatiseringen av kommunens renhold, verken økonomisk eller kvalitetsmessig.

Avslørte ordføreren

Ordfører Tore Opdal Hansen sier til NHO at konkurranseutsetting aldri har vært et selvstendig mål, bare ”et viktig virkemiddel for å få ut mer av hver krone, slik at vi kan bruke flest mulig av de pengene vi har på de viktigste oppgavene”.

Renhold av kommunens bygninger er altså ikke blant de viktigste oppgavene kommunen har. I stedet har ordføreren blant annet brukt penger på å engasjere First House og Sylvi Listhaug til å utarbeide en strategisk plan for nytt sykehus, som Drammens Tidende avslørte i fjor høst. Ordføreren benektet dette helt til avsløringene tvang ham til å offentliggjøre planen.

Før 1996 hadde Drammen kommune mer enn 135 årsverk som drev renholdet. Siden 2007 har ikke kommunen hatt en eneste renholder ansatt. De ble overdratt til de private virksomhetene Aircon AS og Toma, da renholdet ble privatisert. Etter en ny anbudsrunde har Elite og AB Solutions tatt over renholdet. Det er disse som driver renholdet i kommunen i dag.

Renholdernes tap

Siden ingen evaluering er gjort siden 2008, kontaktet Oss tillitsvalgte daglig leder av Drammen Eiendom, Paul Røland, for å få se grunnlaget for at ordføreren kan si han sparer titalls millioner årlig på renholdet.

– Det er naturlig å sammenlikne med hva kostnadene ville vært dersom det ikke hadde vært foretatt organisasjonsendinger og konkurranseutsetting fra 1995. Korrigert for volumveksten i perioden og en videreføring av de årsverkene vi hadde, ville renhold i dag kostet omkring 65 millioner. I dag ligger kostnadene på omkring 33 millioner, sier Paul Røland.

Er kostnadene til å regulere opparbeidede pensjonsrettigheter for renholderne som ble virksomhetsoverdratt, tatt med i dette regnskapet?

 – Nei. Det var kostnader man ville hatt uansett, mener Røland.

 Derimot tar vi det for gitt at i det første regnestykket, hvor renholdet kostet 65 millioner, er disse kostnadene naturligvis med. Skal regnestykkene kunne sammenliknes, må samme kostnader være med i begge. For 135 renholdere, flere med lang fartstid i kommunen, er den årlige reguleringspremien et betydelig beløp. Ifølge kilder i pensjonskassa i Drammen kan det dreie seg om mer enn en tredel av det de påstår å spare hvert år.

Uverdig personalpolitikk

Leder i Fagforbundet Drammen, Elisabeth Arntsen.

Fagforeningsleder i Drammen, Elisabeth Arntzen.

Uten et konkret beregningsgrunnlag utover det ECON laget i 2008, er det også vanskelig for Fagforbundet Drammen å kommentere tallene. Fagforeningsleder Elisabeth Arntsen vet likevel godt hvem som har betalt prisen.
– I første anbudsrunde har kommunen litt innflytelse på hva som skjer med de ansatte. Men når anbudet etter tre år blir lyst ut på nytt, er de ansatte nærmest rettsløse. Firmaene som fikk anbudet i første runde tapte, og resultatet er at de ansatte blir kasteballer og ofret i kampen mellom tilbyderne, sier fagforeningsleder Elisabeth Arntsen.
Hun er ikke i tvil om hvem som har betalt de pengene ordføreren sier kommunen har spart på å privatisere renholdet.

– Det er selvsagt de ansatte som ikke lenger er en del av den kommunale pensjonskassa som har betalt prisen, av egen lommebok. I kommunene i dag betales cirka 20 prosent av bruttolønna inn i pensjon for de ansatte, mens det i disse firmaene betales to prosent, sier Arntsen.

Elisabeth Arntsen synes dette er en stygg personalpolitikk.

– Her jobber folk for kommunen i år etter år. De tar utdanning som fagarbeidere og leverer kvalitet, og så er dette takken. Det er litt av noen politikere vi har.

Arntsen påpeker at artikkelen i NHO Service kommer akkurat nå fordi kommunen er i gang med å konkurranseutsette flere tjenester. I februar vedtok bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg å slippe løs private aktører innenfor kommunens hjemmesykepleie.

– Utspillet kom for å berede grunnen. Nå har vi det samme flertallet på Stortinget som vi har i kommunen, så nå har de fått blod på tann. De forstår ikke at de er arbeidsgivere og er i ferd med å redusere kommunen til et selskap for kjøp og salg, sier Arntsen.

fagforeningsleder Arntsen synes også det er underlig at ordføreren uttaler til OSS tillitsvalgte at han er veldig fornøyd med jobben de 4300 ansatte i kommunen gjør og at de ønsker å framstå som en kommune som tiltrekker seg godt kvalifisert arbeidskraft, når han i neste runde ønsker å konkurranseutsette og privatisere de fleste tjenester kommunen har.

– Det betyr at de ser for seg at de kan kvitte seg med arbeidstakerne, som de har gjort med renholderne. Dette harmoniserer lite med alt arbeidet administrasjonen holder på med når det gjelder involvering, arbeidsglede og nærvær, sier fagforeningslederen.

Renholdsbransjen – en tapt bransje?

Arbeidsmannsforbundet organiserer renholdere i private virksomheter. Da renholderne i Drammen ble overdratt til private firmaer i 2007, var det Arbeidsmannsforbundet som overtok medlemskapet deres fra Fagforbundet. Distriktssekretær i Arbeidsmannsforbundet Oslo og Akershus, Geir Gamborg-Nielsen, forsikrer at han aldri har hørt om en renholdsbedrift som betaler inn mer enn to prosent av bruttolønn i pensjon for de ansatte.

– Dette henger ikke på greip, er reaksjonen fra forbundets ekspert på renholdsbransjen når han får høre at Drammen kommune skal spare titalls millioner årlig på å ha privatisert renholdet.

Gamborg- Nielsen forteller om en bransje med mye skattesnusk, underbetaling, hvitvasking av penger, sosial dumping og direkte alvorlig kriminalitet. Dessverre har ikke den allmenngjorte tariffavtalen fra 2011 for renholdere gjort bransjen renere.

– Det er mange måter å omgå tariffavtalen på, og det offentlige er de verste til å støtte oppunder dette markedet. De velger ukritisk de billigste anbudene og fører ingen kontroll med lønns- og arbeidsforhold for dem som rengjør lokalene deres, sier han.

Arbeidsmannsforbundet er et lite forbund som strever med å følge opp alle tips om utnytting og kriminalitet de får melding om. Men de har god kontakt med Økokrim og Skatt Øst.

Manglende kontroll

Bjørn Kristian Rudå, økonom i Fagforbundet.

Hvordan kontrollerer Drammen kommune at de som vasker kommunens bygninger har tarifflønn?

– Det er vanskelig å sjekke hver enkelt på grunn av personvernet. Men kommunen stiller krav om tarifflønn i anbudsdokumentene, sier daglig leder i Drammen Eiendom, Paul Røland,

– Hvis det er mange kommuner som lever etter dette – så er det jo fritt fram for sosial dumping, sier Bjørn Kristian Rudaa, økonom i Fagforbundet. Han understreker at ”Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter” er klar: Kommunen kan kreve dokumentasjon og har også sanksjonsmuligheter.

Bjørn Kristian Rudaa legger til at det høres vanvittig ut at kommunen sparer 33 millioner årlig på at private utfører renholdet i kommunen.
- Hvis beløpet virkelig stemmer, betyr det at det antakelig er vesentlig færre renholdere med betydelig dårligere pensjon og lønn, som utfører renholdet. Hva annet er det å spare på? I all hovedsak er kostnadene til renhold knytta til lønn. Og hvis dette stemmer, så må jo kommunen selv ha vært en elendig arbeidsgiver og fått svært lite ut av sine ansatte, sier han.

Politikernes arbeidsgiveransvar

Er det ikke en fallitterklæring som arbeidsgiver å måtte overføre egne ansatte til en annen arbeidsgiver for å få mest og best mulig ut av dem?

– Våre 4 300 ansatte gjør en kvalitetsmessig svært god jobb. Til løsning av oppgaver som eksempelvis renhold, renovasjon, brøyting og annet har kommunen som bestiller et klart krav til kvalitet. Det at andre enn kommunen kan gjøre arbeid på disse områdene innenfor kvalitetskravet, men til en lavere pris, viser vel at det på enkelte områder også er flinke folk utenfor det offentlige, svarer ordfører i Drammen, Thore Opdahl Hansen, på e-post.

Ved privatisering er det som regel de samme ansatte som for eksempel skal vaske de samme gulvene i de samme bygningene, men bare billigere. Kan du se at det ender med at det er den enkelte, i dette tilfellet renholder, som betaler prisen i form av å løpe fortere, få lavere lønn og stor reduksjon i pensjonen sin?   

– I Drammen hadde vi tidligere mange verksteder for vedlikehold av maskiner og utstyr. I dag har vi i større grad serviceavtaler som inngår i kjøpet av eksempelvis en bil. Hvis det offentlige skal være en god, fremtidig arbeidsplass for de ansatte så mener jeg en må være åpen for nye muligheter. Vi øker antall ansatte i Drammen hvert eneste år fordi oppgavene blir større og vi trenger flere til å løse oppgavene, svarer ordføreren.

Det konkrete spørsmålet om renholderne blir stående ubesvart: Er det virkelig sånn Drammen kommune ønsker å spare penger – ved å overlate sine ansatte til ukontrollerte vilkår i en bransje som er uoversiktlig, useriøs og skitten?

Tenker på et tall

Bjørn Kristian Rudaa skiver følgende kommentar i papirutgaven av Oss tillitsvalgte:

I evalueringsrapporten fra Econ Pöyry (2008) om «Konkurranseutsetting i Drammen kommune» står det følgende under avsnittet om effekter av konkurranseutsetting av renhold: ” For renhold er det i første rekke innsparinger i personalutgifter, i første rekke gjennom lavere pensjonsforpliktelser, som er hovedårsaken til innsparingene”.

Men synes politikerne i Drammen at det er ærerikt å kutte ned på lønns- og pensjonsbetingelser for en lavlønnsgruppe som i mange år har gjort en innsats for å ivareta renholdet kommunens bygg?

I anbudet på renhold var det ti tilbydere. Det kommunale, interne budet lå 60 prosent høyere enn anbudet med lavest pris, mens et av de andre private budene lå hele 90 prosent høyere. Å avgjøre anbudet kun på basis av lavest pris vil ofte innebære at man lar jobben utføres av mindre seriøse aktører med lavest mulig lønns- og arbeidsvilkår. Det er dette som kalles ”vinnerens forbannelse”. 

Når det var store forskjeller i personalkostnader per ansatt i dette anbudet, er det forstemmende å lese i rapporten at kontrollen med kvaliteten på renholdet har vært mangelfull. I tillegg har de kontrollene som er blitt gjort, avslørt at kvaliteten på renholdet har vært variabel.

Men enda mer alvorlig er det at rapporten ikke sier noe om kontroll av lønns- og arbeidsvilkår for ansatte. De fleste vet at i renholdsbransjen er det en stor andel useriøse aktører. Det innebærer at kommunen har plikt på seg til å påse at lønns- og arbeidsvilkår ikke er dårligere enn landsomfattende tariffavtaler eller allmenngjøring av tariffavtaler (som renhold er omfattet av). Det fremkommer av forskrift fra 2008, om lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser.

Ifølge ledelsen i Drammen Drift foretas det ikke slike kontroller av lønns- og arbeidsvilkår. Det påstås at det er strid med personvernet! Manglende kontroll kan gjøre at den private aktøren rent faktisk kan operere med ulovlig lav avlønning, som igjen kan forklare besparelser.

I evalueringens konklusjon står det blant annet følgende: ”Gruppen hadde ikke tilstrekkelig informasjon til å anslå transaksjonskostnadene (kostnader til utredning, anbudsprosess og oppfølging av tjenesteyter) som oppstår ved konkurranseutsetting”.

Det betyr at kommunen ikke kan si med sikkerhet hvor store besparelsene ved konkurranseutsetting var.

 

Les ny rapport fra Manifest Analyse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)