Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Felles kamp for heltid

Fire av ti kvinner jobber deltid, selv om de kan ha gode personlige grunner, fremmer den høye bruken av deltid verken likestilling eller god samfunnsutvikling, mener Fagforbundet og Spekter.

Enige:Mette Nord (tv) og Anne-Kari Bratten er enige om at en heltidskultur i arbeidslivet er nødvendig. (Foto: Geirmund Jor)

Fagforbundet og arbeidsgiverforeningen Spekter, som blant annet organiserer helseforetakene, går til angrep på deltidskulturen. Fagforbundets leder Mette Nord og arbeidsgiverforeningen Spekters direktør Anne-Kari Bratten mener heltid må bli det normale, også i sykehusene.

Felles kamp

– Vårt mål er en heltidskultur. Det trengs et taktskifte. Arbeidsgiver må i større grad kunne si at «hos oss jobber vi heltid» . Det betyr at man sier nei til folk som vil jobbe deltid hvis de ikke har en god grunn, som for eksempel omsorg for små barn eller eldre pårørende, sier Spektersjef Anne-Kari Bratten.

Bratten og Nord mener deltidsarbeidende kvinner tar for lett på ulempene med å jobbe deltid. Kvinnene kjenner farene som lav lønn, lav pensjon og mindre likestilling, men de skaper seg en kulturell og moralsk begrunnelse for å jobbe mindre.

Økonomisk avhengig

Deltidsarbeid kan føre til at man blir økonomisk avhengig av en partner, samtidig som man selv tjener opp mindre lønn og pensjon. Flere av kvinnene som er intervjuet er klar over dette, men velger likevel å arbeide deltid.

Hele, faste stillinger

– Deltid hindrer likestilling ved at mange kvinner ikke kan klare seg på egen inntekt og pensjon, men det er også veldig dårlig samfunnsøkonomi. Vi kommer til å få et voldsomt behov for kompetent helsepersonell i årene som kommer. Hvis alle jobber deltid, må vi utdanne dobbelt så mange. Det kommer ikke til å gå, sier Bratten og Nord.

Regjeringa fører en politikk som svekker, snarere enn styrker arbeidslinjen. Den har gjennomført en rekke tiltak som bidrar til å svekke kvinners deltakelse i arbeidslivet. Hvis regjeringa mener noe med sitt snakk om produktivitet og kompetanse bør de gjeninnføre 14 ukers pappapermisjon, fjerne skatteklasse 2 for å stimulere til arbeid og ikke passivitet, innføre to barnehageopptak i året og fjerne kontantstøtten, mener de.

Undersøkelse

Fagforbundet og Spekter har fått Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) til å se på hvorfor kvinner jobber deltid. I rapporten «Frivillig deltid - kun et spørsmål om tid? » kommer det fram at deltid i liten grad er et spørsmål om tid. Rapporten er laget av forskerne Cathrine Egeland og Ida Drange fra AFI.

26 prosent jobber deltid, 40 prosent av kinnene, og bare 14 prosent av mennene. Dobbelt så mange kvinner som menn som oppgir ønske om mer fritid som begrunnelse. 18 prosent av kvinnene sier de velger deltid for å ha mer fri. Partners inntekt påvirker kvinnens tilpasning til deltid. Jo mer partner tjener, jo mer sannsynlig er det at kvinner jobber deltid.

Paradoks

– La meg nevne et lite paradoks, sier Mette Nord. Mange sier de velger deltid for å skape mer ro og harmoni i familien. Det kan se ut til at de lurer seg selv. Skal vi tro tallene er ikke partnerne deres enige. Menn som har partnere i heltid er faktisk mer fornøyd med fordelingen av oppgavene knyttet til barneoppdragelse og barneomsorg, sier hun.

 

           

 

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)