Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

«Saman om …» - halvveis og med gode resultater.

Mange kommuner oppnår gode resultater i programmet «Saman om ein betre kommune» – og særlig de kommunene som holder trykket oppe.

saman2

Andre runde med årsrapporter og et dypdykk i 16 deltakerkommuner er framlagt for KM og partene. Gode resultater og spennende erfaringer trekkes fram.

Programmet

Hele 104 kommuner jobber sammen med den forutsetning at politikere, administrative ledere og ansatte/tillitsvalgte i fellesskap skal løse utfordringer innenfor ett eller flere av de fire temaområdene: heltidskultur, nærvær, kompetanse/rekruttering og omdømme

Mange jobber med flere temaer, og felles for de fleste er at de opplever at temaene henger sammen: En kommune med mange småstillinger og få fagfolk har ikke lett for å rekruttere. Med småstillinger, få fagfolk og rekrutteringsutfordringer, har de neppe så godt omdømme heller.

Trepartssamarbeid lønner seg

Trepartssamarbeid i kommunene handler om mer enn å informere, det handler om å involvere. Når partene involverer seg, blir beslutninger og gjennomføring bedre. Vi opplever at de kommunene som har partsamarbeidet på plass også gjør det godt. Flesteparten av disse kommunene var med i Kvalitetskommuneprogrammet og har dermed flere års erfaring med trepartsmetodikken.

Heltid

Leif Moland hos Fafo leder kompetansemiljøet som følger programmet. Han har understreket at utviklings- og endringsarbeid tar tid fordi prosjekter har, som han uttrykte det, «lang inkubasjonstid». Det tar tid å forankre, etablere og starte endringsarbeid, og ofte oppstår prosjekttrøtthet, skifte av prosjektledere og annet som er utfordrende. Men god trepartsforankring er god medisin.

Selv om ikke alle som jobber med heltidskultur har kommet skikkelig i gang, er det positive resultater. Halvparten av kommunene har fått økt stillingsstørrelser siste år og den største økningen har Songdalen som har oppnådd en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 71 prosent. Songdalen, og særlig HTV for Fagforbundet, har gjort en solid kartleggings- og forankringsjobb. 

Nærvær

Engasjement og forankring er også viktig for å øke nærværet. Der ledelsen er engasjert og aktiv i arbeidet fremmes økt nærvær. Fra de 16 såkalte «dypdykkskommunene» finner forskerne at felles målsettinger om økt kvalitet gjennom kulturendring hos ledere og kolleger fører til valg av tiltak som gir resultater. Vefsn er et godt eksempel med prosjektet «Snakkes i mårå». Alle trengs på jobb hver dag. Den som er syk følges tett opp nettopp gjennom å «snakkes i mårå».

Omdømme og kompetanse/rekruttering

Både når det gjelder kommuner som jobber med omdømme og de som jobber med kompetanse og rekruttering, er det utfordrende å måle konkrete resultater. Men omtrent halvparten av de kommunene som jobber med kompetanse og rekruttering har færre ledige stillinger i år enn i fjor.

Halvveis i programmet er det altså mange med gode resultater og mange med gode grep. Det gjelder å fortsette uten å miste verken motet eller grepet. Det må alle tillitsvalgte bidra til.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)