Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Streiken er over

Fagforbundets tøffe frisører har gjennomført en 15-dagers streik. Frisørene har fått gjennomslag for det de streiket for - blant annet heving av minstelønna og ulempetillegget.

Frisørseier
Glade frisører på Notodden feirer at streiken er over. Fra venstre: Annikken Bakken, Angelica Laxå (tillitsvalgt), Tonje Pedersen (styremedlem i frisørenes fagforening og streikeleder) Foran Matheo Bommen (1 1/2) og Lidiane Moen. (Foto: Ottar Kaasa)

– Jeg er utrolig glad for at vi er kommet i mål, og veldig stolt over innsatsen til alle frisørene som har stått i streiken. De er knalltøffe og fortjener all respekt. Jeg er også utrolig takknemlig for alle som har stilt opp for oss i denne perioden. Som leder i Fagforbundet Frisørenes Fagforening er jeg kjempestolt av styret mitt, men også takknemlig, glad og stolt over samholdet Fagforbundet og fagrørsla har vist i denne streiken, sier Ingunn R. Jacobsen.

Velorganisert og viktig

Også Fagforbundets forhandlingsleder, Stein Guldbrandsen, er fornøyd med resultatet.

– En velorganisert og viktig streik er gjennomført av tøffe damer som ikke lar seg tråkke på, sier Guldbrandsen.

Frisørene gikk ut i streik 5. juni. Tirsdag 17. juni ble streiken trappet opp første gang, og planen var nok en opptrapping på fredag 20. juni. Det viste seg å bli unødvendig. Sent på kvelden torsdag ga NHO Handel etter for frisørenes krav.

De nye minstelønnsatsene ble hevet til 146 kroner i timen, en krone mer enn det riksmekleren foreslo før streiken startet. Også ulempetillegget ble bedre enn riksmeklerens forslag; Etter klokka 16 lørdag får frisørene et tillegg på kr 30,- per time og det samme får de etter klokka 19 på hverdager.

Tankevekker

Stein Guldbransen mener det er en tanke-vekker at Fagforbundet har vært nødt til å streike i 15 dager for å få økonomien som lå i meklers skisse og som Fagforbundet sa ja til.

– Det er også en tankevekker at vi må ta ut frisører i streik i de mest ryddige og ordentlige frisørsalongene, for det er der vi har medlemmer, sier han.

– Nå når streiken er over håper jeg alle vil bidra til at vi får et godt arbeidsmiljø og mange flere nye medlemmer i Fagforbundet. Det vil gi oss mulighet til å fortsette arbeidet med å utvikle frisørbransjen til en god og ryddig bransje for dem som jobber der, er Stein Guldbrandsens oppfordring.

NB: Saken fortsetter under bildet.

Frisørstreik
(Foto: Eva Kylland)

Ble tvunget ut i streik

Det var arbeidsgiversiden som førte frisørene ut i streik. I skissen fra riksmekleren var det lagt inn 4, 25 kroner mer i timen for nyutdannede fagarbeidere. Det sa NHO Handel nei til.

Da forhandlingene mellom Fagforbundet og NHO brøt sammen 5. juni hadde ikke frisørene i Fagforbundet noe valg. De ble tvunget ut i streik. Fagforbundet sa under tvil ja til meklerens skisse, mens arbeidsgiversiden nektet å godta de samme rammene som frontfagene fikk, slik at frisørene ble stående uten tariffavtale. Arbeidsgiversid en
ønsket ikke å bruke lockout, og dermed hadde ikke frisørene annet valg enn å gå til streik for å forsøke å få motparten tilbake til forhandlingsbordet.

Det lyktes de med!

Tariffplakaten finner du her

Hadde hele Fagforbundet i ryggen

Frisørene tok kampen for de fleste av landets 2.330 organiserte frisører. Selv etter å ha tatt fagbrev har frisørene lavere lønn enn for eksempel renholdere uten fagbrev. Frisørene fikk støtteerklæringer fra en rekke andre fagforeninger og noen politiske partier, deriblant SV, Rødt og NKP. Jacobsen syntes det var betryggende å ha det store Fagforbundet i ryggen.

– Vi opplever at vi er en del av en større helhet. Og det var godt å føle at vi hadde medlemmene med oss, at de er enige i den kampen vi kjører, sier Jacobsen.

Stein Guldbrandsen understreker grunnlønnas betydning.

– Det var viktig å få til noe med grunnlønna. Det gir en helt annen trygghet enn provisjoner. De fleste frisører går på provisjon, det er risikabelt. Allerede i dag ser vi at mange velger å slutte som frisør etter bare kort tid i yrket. Noe av forklaringen på det er nok at yrket er krevende, men det er heller ingen tvil om at det lave lønnsnivået virker demotiverende. Skal vi sikre rekruttering og en framtid for dyktige fagfolk må lønnsnivået økes, sier Guldbrandsen.

Fakta

• Meklingen mellom NHO Handel og Fagforbundet brøt sammen natt til torsdag 5. juni fordi NHO sa nei til meklerens skisse. Fagforbundet sa ja til skissen, men det ble ingen enighet.

• Fagforbundet tok ut 33 frisører fra 11 salonger i Trondheim og Kristiansand i streik fra 6. juni.

• 17. juni trappet Fagforbundet opp frisørstreiken og tok ut medlemmer på Notodden og i Verdal.

• 19. juni gikk NHO Handel med på Fagforbundets krav, og streiken var over.

Dette ble resultatet:

• Tilleggene for ubekvem arbeidstid reguleres med endringen i konsumprisindeksen siden forrige hovedoppgjør. Ny satser er kr. 30,- pr time/ kr 25,- pr time.

• Frisøransatt uten svennebrev heves til kr 135, inklusive generelt tillegg.

• Frisøransatt med norsk svennebrev eller EU-sertifikat,

• 0-5 års ansiennitet i faget heves til kr 146, inklusive generelt tillegg.

• Frisøransatt med norsk svennebrev eller EU-sertifikat,

• 5-10 års ansiennitet i faget heves til kr 153,-, inklusive generelt tillegg.

• Frisøransatt med norsk svennebrev eller EU sertifikat, mer enn 10 års ansiennitet i faget, heves til kr. 162,- inklusive generelt tillegg.

De andre oppgjørene

Vant viktige prinsippsaker i kommuneoppgjøret

KS-området får et nytt lønnssystem som både gir medlemmene flere muligheter for opprykk, og som sikrer at tillegg som tidligere er gitt ikke blir spist opp i nye oppgjør.

Oppgjørets ramme er på 3,3 prosent og sikrer en reell kjøpekraftsforbedring. Det anbefalte resultatet sikrer alle et lønnstillegg på 2,15 prosent, minst 8 500 kroner per 1. mai 2014.

Gå inn på tariffsidene på fagforbundet.no/tariff/ks og finn den nye tabellen.

Resultat i KS Bedrift

Forhandlingene kom i mål 26. mai og resultatet er i all hovedsak identisk med KS-området.

Brudd i forhandlingene om Energiavtalen i KS Bedrift

EL & IT Forbundet brøt, sammen med Fagforbundet og de øvrige organisasjonene, forhandlingene om Energiavtalen med KS Bedrift 2. juni. Oppgjøret går til mekling.

Godt resultat for sykehusansatte

Det gis et generelt tillegg på 3,5 prosent til alle medlemmer i stillingsgruppe 1 – 5, minimum kr 10 000. Øvrige medlemmer som er omfattet av overenskomsten gis et generelt tillegg på minst kr 10 000.

Hovedtillitsvalgte fikk en markert lønnsøkning og deres minstelønn endres til kr 400 000.

Det ble gjennomslag for bestemmelser om lønn under viderutdanning og kartlegging av konsekvensene for de ansatte ved anbud, utskilling og konkurranseutsetting.

Enighet i energioverenskomsten med NHO

Det er enighet i forhandlingene mellom EL & IT Forbundet, Fagforbundet og Energi Norge (NHO), med et generelt tillegg på 0,75 kroner per time.

Enighet i HUK-oppgjøret

Fagforbundet og Hovedorganisasjonen Virke ble enige om et tilsvarende resultat som i kommuneoppgjøret for HUK-området (Helse-Utdanning-Kultur). Et generelt tillegg på 2,15 prosent, minst 8 500 kroner per 1. mai 2014, og heving av alle minstelønns-satser fra samme dato.

De sentrale lønnstilleggene varierer fra kr 2 000 til 4 900.

Bussoppgjøret i havn

Etter en natt med mekling på overtid unngikk bussektoren streik. Partene ble enige om et generelt tillegg på kroner 4 per time fra 1. april 2014. Fra 1. oktober 2014 kommer et tillegg på ytterligere 2 kroner per time.

I tillegg fikk partene på plass et fagbrevtillegg på kroner 1 per time fra 1. april 2014.

14 200 til ansatte i teater, orkester og opera

Ansatte i Den Norske Opera & Ballett, teatrene i NTO-området og Operaen i Kristiansund får et generelt tillegg på 14 200 kroner per årsverk.

Partene er enige om å utrede en alternativ pensjonsordning som skal danne grunnlag for forhandlinger ved mellomoppgjøret i 2015, med full konfliktrett og uravstemning lik hovedoppgjør.

12 000 til alle i Sporveien

Tariffoppgjøret for Sporveien endte med et generelt tillegg på 12.000 kroner. Det viktigste for Sporveisforeningen var at de fikk gjennom kravene om pensjon.

– En endring av pensjonsordningen vil nå forutsette enighet mellom partene, noe som var en viktig formulering for oss, sier Ola Floberg, nestleder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

Gode løft i pleie- og omsorgsoverenskomsten

Det er enighet mellom Fagforbundet og NHO Service om pleie- og omsorgsoverenskomsten. Turnusarbeidere kan blant annet glede seg over at

Enighet for dyrepleiere og klinikkassistenter

Det er framforhandlet et generelt tillegg på kroner 0,75 til alle. I tillegg heves alle minstelønnssatser med kroner 5 000,-.

Et av Fagforbundets viktigste krav gjaldt lønn for studenter i praksis på norske klinikker, med henblikk til elevene på Hansenberg. Det ble innfridd.

Brudd i PBL-forhandlingene

– Vi står for langt fra hverandre i pensjonsspørsmålet til at det var noe å forhandle om, sier Fagforbundets forhandlingsleder, Mette Henriksen Aas. Oppgjøret går videre til mekling.

Brudd i forhandlingene med Samfo

Bruddgrunnlaget er blant annet uenighet om den økonomiske profilen.

Spesialistheletjenesten i Virke utsatt

Virkeforhandlingene for landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten er utsatt til august.

Strålende resultat  i KA

Etter bare en dags forhandlinger landet Fagforbundet og KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) på ei total ramme på 3,42 prosent, som er noe høyere enn i kommuneoppgjøret. Resultatet sikrer alle et lønnstillegg på minst 8 500 kroner per 1. mai 2014. Lørdags- og søndagstillegget økes med 10 kroner, fra 40 til 50 kroner.

Fakta

Fakta

Meklingen mellom NHO Handel og Fagforbundet brøt sammen natt til torsdag 5. juni fordi NHO sa nei til mek-lerens skisse. Fagforbundet sa ja til skissen, men det ble ingen enighet.

• Fagforbundet tok ut 33 frisører fra 11 salonger i Trondheim og Kristiansand i streik fra 6. juni.

• 17. juni trappet Fagforbundet opp frisørstreiken og tok ut medlemmer på Notodden og i Verdal.

• 19. juni gikk NHO Handel med på Fagforbundets krav, og streiken var over.

Dette ble resultatet:

• Tilleggene for ubekvem arbeidstid reguleres med endringen i konsumprisindeksen siden forrige hovedoppgjør. Ny satser er kr. 30,- pr time/ kr 25,- pr time.

• Frisøransatt uten svennebrev heves til kr 135, inklusive generelt tillegg.

• Frisøransatt med norsk svennebrev eller EU-sertifikat,

• 0-5 års ansiennitet i faget heves til kr 146, inklusive generelt tillegg.

• Frisøransatt med norsk svennebrev eller EU-sertifikat,

• 5-10 års ansiennitet i faget heves til kr 153,-, inklusive generelt tillegg.

• Frisøransatt med norsk svennebrev eller EU sertifikat, mer enn 10 års ansiennitet i faget, heves til kr. 162,- inklusive generelt tillegg.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)