Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

- Vi har også rett til å leve

Norsk Folkehjelps landdirektør i Palestina, Jenny Oskarsson har gjennom hele krigen hatt telefonisk kontakt med Gaza flere ganger om dagen, og hun har nå også vært tilbake i Gaza. Deres melding er: Vi er også mennesker, vi vil leve, vi vil ha et liv.

jennyoss
Landdirektør for Palestina Jenny Oskarsson. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

– Vi har også rett til å leve Norsk Folkehjelps landdirektør i Palestina, Jenny Oskarsson, har gjennom hele krigen hatt telefonisk kontakt med folk i Gaza flere ganger om dagen. Nå har hun også vært i Gaza. Gaza-beboernes melding er: Vi er også mennesker, vi vil leve, vi vil ha et liv! Som eneste norske organisasjon stasjonert inne i Gaza, er Norsk Folkehjelp i gang med hjelpearbeidet. Penger samles inn. Fagforbundet har bevilget én krone per medlem, 340 000 koner, til Norsk Folkehjelp. De er kjærkomne.

Verre enn verst

Jenny Oskarsson har daglig kontakt med Gaza, både med kollegene fra NFs kontor i Gaza city og andre hun kjenner etter å ha bodd i Gaza i flere år. – Alle i Gaza lever under ekstremt press. Ingen vet om krigen er over, eller når den starter igjen. Denne krigen har en helt annen dimensjon enn vi har sett i de tidligere krigene mot Gaza, forteller hun.  
– Mine kolleger sier at det kan sammenliknes med ødeleggelsene etter Hiroshima og Nagasaki, eller etter en tsunami, forteller landdirektøren. – Viktig infrastruktur er bomba, antall drepte og sårede er mange flere enn ved tidligere kriger, antall internflyktninger er oppe i 1/3 av hele Gazas befolkning på 1,8 millioner. Antall mennesker rammet av mentale traumer, og behovet for nødhjelp generelt er det vanskelig å sette tall på, men vi forstår alle at det er enormt, sier Oskarsson. Tidligere var ca 50 prosent av Gazas befolkning avhengig av nødhjelp, nå er tallet nærmere 100 prosent.

Gjenoppbygging

 – En krone per medlem – lite? – Åh nei, 340 000 er mye penger og det betyr så mye.

Vi skal sette sammen det vi kaller «Non-food items package» til utdeling. Det er for eksempel hygienepakker for kvinner og for barn. Noe av pengene går til fiskestenger og fiskegarn for fiskere som har mistet livsgrunnlaget sitt etter bombingen, forteller Oskarsson. Husholdningsartiklene blir kjøpt inn på det lokale markedet. Slik støttes også den lokale økonomien som nå ligger med brukket rygg. Pakkene består av ting som såpe, sjampo og andre hygieniske artikler, kjøkkenredskaper, og klær. 1 275 familier vil få slike pakker nå. Inkludert kvinner og barn vil minst 6 000 mennesker få hjelp i den første distribusjonen. Norsk Folkehjelp har undertegnet samarbeidsavtaler med fem lokale organisasjoner. – Vi samarbeider med lokale organisasjoner i Gaza fordi det er mer effektivt å bruke deres lokale kunnskap, sier Jenny Oskarsson.

Fagforbundets prosjekter Allerede da krigen starta var de områdene hvor NF og Fagforbundet drev sine små prosjekter med honningproduksjon, tomater, grønnsaker, kyllinger og egg, klassifisert av FN som akutte nødhjelpsområder. Skifte av regime i Egypt har i tillegg hatt en negativ virkning på økonomien i områdene. – Ikke bare på den uoffisielle tunnel­økonomien, men også for dem som hadde jobb som var avhengig av tilgang på byggematerialer via Egypt, forteller Jenny Oskarsson.

Begynner under null

Disse områdene ligger rent geografisk i nærheten av det som kalles «buffer zone», altså i nærheten av grensa mot Israel. Når det var som verst i denne krigen – da bakkestyrker gikk inn i Gaza, var ca 45 prosent av Gaza under kontroll av den israelske hæren direkte. Disse områdene ble ekstremt ødelagt. FN og andre kilder sier at presisjonen på angrepene fra havet og fra land har vært dårlig og ødeleggelsene er deretter. – Vi begynner under null. Jorda må først rehabiliteres før den kanskje kan brukes igjen. Noe jord er så ødelagt at den kanskje aldri kan brukes til jordbruk igjen. Folk er slitne og utmattet, men venter på å få gå tilbake til et slags liv.

 

 

Nøkkelord

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)