Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Stor streikefare i PBL-barnehagene

- Hvis PBL står på sitt og vil fjerne dagens pensjonsordning, er streikefaren stor, sa forhandlingsleder Mette Henriksen Aas da Fagforbundet og Utdanningsforbundet var samlet til felles forberedelser til en mulig streik i PBL- området.

Skal kjempe for pensjonen i PBL-barnehagene: Forhandlingsleder Mette Henriksen Aas. (Foto: Ellisiv Solskinnsbakk)

Under lønnsoppgjøret i juni sto partene for langt fra hverandre til at det var noe å forhandle om. Private Barnehagers Landsforbund ønsker en ny, innskuddsbasert pensjonsordning, men hadde ikke involvert arbeidstakerorganisasjonene i planene da de i forkant av forhandlingene sendte ut informasjon til ansatte om forslaget til ny pensjonsordning. Denne ordninga ville medført store endringer i pensjonsbetingelsene, blant annet ved at den skyver risikoen over på arbeidstakeren. Arbeidstakersida står samlet i sitt syn på at det nye forslaget er en dårligere ordning enn dagens, og sendte også ut et orienteringsbrev til ansatte etter bruddet i forhandlingene.

Må roe seg ned

Ytelsesbasert pensjon er under utredning av Banklovkommisjonen, som vil presentere sitt resultat i 2017.  

– Med dagens finansieringsordning for private barnehager, er den nåværende pensjonsordningen noe alle private barnehager helt klart har råd til fram til resultatet av utredningen foreligger, understreker Henriksen Aas, som synes hastverket.

Hun mener det ikke er noen grunn til å ha slikt hastverk som PBL nå synes å ha.

– De må roe seg ned. Det er viktig at alle parter blir trygge på at pensjonsordningen i private barnehager er god, sier Henriksen Aas.

Likt for hvem?

– Likeverdighet er noe PBL har snakket mye om og vært opptatt av når det gjelder å få de samme økonomiske, ytre rammene som kommunale barnehager. Det er tankevekkende når det ikke ser ut til å være et like viktig ord når det gjelder de ansatte og det indre livet i barnehagene, mener Fagforbundets forhandlingsleder.

Derfor ønsker vi å bruke de virkemidler vi må, for å styrke rettighetene våre. Fagforbundet og Utdanningsforbundet samarbeider om konfliktberedskapen. Nå er det viktig at det gode samarbeidet vi har sentralt, blir videreført lokalt, understreker Henriksen Aas.

Meklinga i PBL-området starter 19. september. En eventuell konflikt kan komme til å omfatte over 13 000 barnehageansatte fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)