Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

1-0 til Fagforbundet i lokal barnehagestrid

Politikerne i Halden vedtok tidligere i år å privatisere seks av syv kommunale barnehager, etter rådmannens an­- be­faling. Dette for å kutte kommunens utgifter. Nå snur kommunen, etter målrettet arbeid fra Fagforbundet..

– Vi har jobbet fram en utsettelse på utredningen av hvilke konsekvenser en privatisering vil medføre, sier Bente Quanfouh, som er hovedtillitsvalgt på oppvekstfeltet i Halden Kommune.

Kynisk privatisering

Privatisering av barnehagene er et ledd i Halden Kommunes forslag til innspar­inger. Til Halden Arbeiderblad uttaler kommunalsjef for undervisning og oppvekst, Jane Short Aurlien, at kommunen vil beholde en barnehage av økonomiske årsaker. – Det er riktig at forslaget om å beholde en barnehage er tuftet og basert på økonomi. Vi ser hva andre kommuner gjør for å styre tilskuddet, sier Short Aurlien til lokalavisen. Fagforbundet Halden og Aremark mener nødvendigvis ikke dette er riktig medisin, for å bøte på kommunens økonomiske problemer. – Kommunen skal, ifølge økonomiplanen, kun drive en barnehage. Dette for å få ned tilskuddet til de private barnehagene. Tilskuddet baseres på kommunens utgifter til egen barnehage. Dersom barnehageområdet hadde blitt hel­pri­vati­sert, måtte kommunen fulgt statens satser, som er høyere, uttaler Bente Quanfouh.

Kan medføre kutt i pensjon

Ifølge kommunens økonomiplan vil man kunne spare nærmere syv millioner kroner årlig ved å overlate driften til private. Tallene er basert på at man sparer en million ved strukturelle endringer og seks millioner i pensjonskostnader. – Det er åpenbart at det er de ansatte som vil merke kommunenes innsparingsforslag på kroppen. Det er derfor vi har jobbet så målrettet mot kommunens privatiseringsiver. Ansatte i private barnehager, har dårligere pensjonsvilkår enn kommunalt ansatte. Konsekvensene er at våre medlemmer sitter igjen med en mindre bit av kaka, sier hovedtillitsvalgt Bente Quanfouh . Til tross for at Fagforbundet har vunnet første runde mot kommunen, tror ikke Bente Quanfouh at kampen er over. – Med dette utsettelsesforslaget vil jeg si det er 1-0 til Fagforbundet og de ansatte i kommunen, sier hun. – Rådmannen har snudd og utsatt saken. Det er en helomvendig fra kommunens side. Utredningsarbeidet som ligger til grunn for utsettelsessaken, er i sin helhet utarbeidet av oss. Men jeg tror ikke dette er punktum i saken om å privatisere barnehagene. Jeg tror kommunene vil komme med nye angrep, sier en kampklar Quanfouh. Bente Quanfouh, som til daglig er hovedtillitsvalgt for oppvekstfeltet i Halden kommune, blir stolt når hun snakker om kvaliteten på dagens barnehagetilbud. Det kan fort bli en saga blott. – Jeg er stolt over de kvalitetskravene vi har satt når det gjelder kvalitetet i barnehagene. Vi har en bemanningsnorm, som gjør at vi får tid til å følge opp barna. Det er det ikke alle som har. Jeg er bekymret dersom private, kommersielle selskap slipper til. De gjør ikke dette av veldedige årsaker, avslutter Bente Quanfouh.

 

Nøkkelord

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)