Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Smålig kutt presenteres som framskritt

FrPs Kari Kjønaas Kjos framstiller kutt i kulturtilbudet til eldre på institusjon som et framskritt. – Frekkere er det vanskelig å bli, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord.

Kulturopplevelser
Med kutt i budsjettene til Den kulturelle spaserstokken er det opp til helsearbeiderne å gi de eldre kulturopplevelser, mener regjeringa. (Foto: Karin Svendsen, Fagbladet)

Nord minner om at helse- og omsorgsminister Bent Høie roste Den kulturelle spaserstokken seinest i mai. Helseministerene framhevet den gang viktigheten av kunst og kultur av høy kvalitet for de eldre. Nå kutter regjeringa støtten til Den kulturelle spaserstokken.

Heretter må helsearbeidere underholde sykehjemsbeboere  skriver Aftenposten i dag. Leder av Stortingets helse- og omsorgskomite, Kjønaas Kjos, forklarer det usosiale budsjettkuttet slik:

– Det er tid for å gå videre i jobben med å gjøre våre sykehjem bedre. Sang og musikk som en del av stell og pleie av eldre, utført av de ansatte.

Vekker harme

Siden 2007 har Staten bidratt med 30 millioner kroner til Den kulturelle spaserstokken, en ordning som har gjort at beboere ved kommunale institusjoner har fått tilbud om profesjonell kunst- og kulturformidling. Budsjettkuttet vekker betydelig harme, både i kommuner, blant musikere og hos Pensjonistforbundet, skriver Aftenposten.

– Jeg har full forståelse for reaksjonene sier Mette Nord. Fagforbundet har ingen betenkninger med å tilslutte oss at dette både er smålig, usosialt og uforståelig.
– Dessuten er det slik at den kulturelle spaserstokken er viktig for kulturlivet. Når profesjonelle utøvere besøker sykehjemmene, er det med på å løfte de eldres hverdag. Det virker forebyggende mot isolasjon og ensomhet og er viktig for livskvaliteten til de gamle.

Kan ikke kreve kulturkompetanse

I tillegg undrer forbundsleder Nord seg på om regjeringa virkelig mener at helearbeidere også skal ha kulturfaglig kompetanse.

– En sak er at det selvsagt er hyggelig når pleiepersonellet har tid til å sette seg sammen med beboerne og synge over en kopp kaffe, noe annet er det å kreve at de ansatte skal opptre med sang og musikk.

– Det er vanskelig nok som det er å rekruttere til eldreomsorgen om ikke enda flere krav skal stilles til de ansatte, sier Mette Nord og håper regjeringa snur også i denne saken.

Nå må helsearbeidere underholde sykehjemsbeboere

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)