Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Plasstillitsvalgte i front

Godt fagforeningsarbeid er avhengig av målbevisste og engasjerte plasstillitsvalgte. I desember var 85 deltakere samlet i Oslo for å gjennomgå Fagforbundets planer framover.

Plasstilitsvalgte på plass

Den 16. desember ønsket forbundets to nestledere, Sissel Skoghaug og Odd Haldgeir Larsen representanter fra de 22 fagforeningene i prosjektet "Godt fagforeningsarbeid", velkommen til konferanse i Keysers gate 15. I tillegg var representanter fra de respektive fylkeskretsene invitert med.

– Det er spesielt dere som er nærmest medlemmene vi vil satse på, sa Skoghaug og Larsen, henvendt til de som har verv som plasstillitsvalgt.

Det er på virksomhetsnivå Fagforbundet verver nye medlemmer, og tar vare på de medlemmene vi har.

Satsingsområde

Ledelsen i Fagforbundet ønsker å framheve den viktige jobben de plasstillitsvalgte gjør i det daglige. Det blir viktig å satse sterkere på opplæring, oppfølging og målretta ressursbruk blant denne gruppa i tida framover for å nå de måla Fagforbundet har satt seg.

– Denne konferansen er den første i sitt slag, og den understreker at vi mener alvor med satsinga på dere som er helt i front, sa Sissel Skoghaug og Odd Haldgeir Larsen til de tillitsvalgte.

 

Klar, ferdig, Godt fagforeningsarbeid

Rapport Godt fagforeningsarbeid ferdig

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)