Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Trondheim: – Et rødgrønt utstillingsvindu

Ap-styrte Trondheim gir arbeidsministeren på lanken når de sier nei til å kunne ansette midlertidig uten videre begrunnelse. For ordfører Rita Ottervik handler det om at kommunen skal framstå som en ansvarlig og attraktiv arbeidsgiver.

img_68882
NRK intervjuet Mette Nord og Rita Ottervik når de møttes for å diskutere arbeidsmiljøloven. (Foto: Kjetil Vevle)

Hun får skryt fra Fagforbundet og Mette Nord, som mener flere kommuner bør følge etter. – I Trondheim kommune er det politisk vilje blant flertallet som styrer til å begrense bruken av midlertidige ansettelser. Det kan vi gjøre gjennom kommunens personalpolitikk, sa Ottervik under bystyremøte.

Kampen om de dyktigste ansatte

Ottervik ønsker flere faste ansatte for å kunne tilby dem trygghet, som hun mener igjen vil bety bedre kommunale tjen­ester. Dersom Trondheim skal vinne kampen om de beste folkene, må kommunen kunne tilby noe mer enn midlertidige stillinger.
– Vi har ikke behov for å utvide ansettelser med tanke på midlertidighet. Dersom vi skal vinne kampen om de dyktige menneskene, for eksempel i eldreomsorgen, må vi tilby hele og faste stillinger, sier Ottervik til NRK.

Et rødgrønt utstillingsvindu

Mette Nord og Rita Ottervik møttes dagen før bystyrevedtaket, for å diskutere hvordan Trondheim kommune kan bli en best mulig arbeidsgiver. Nord mener Ottervik med flere, er foregangskommuner når de ønsker å kun ansette i hele, faste stillinger.
– De ser verdien av trygghet og verdien av å bygge kompetanse og kunnskap. Det synes Fagforbundet er en så god og viktig sak, og derfor vil jeg innom å takke Rita, uttaler Nord til NRK.

Risikosport

Nord trekker også fram lange arbeids­dager som ugunstig i lovforslaget. Ifølge henne øker risikoen for feil dramatisk dersom arbeidstida overstiger åtte timer. Det kan gi fatale konsekvenser blant annet i eldreomsorgen.
– Som midlertidig ansatt er en ikke i posisjon til å si nei, selv om det ikke er forsvarlig å jobbe. I helsevesenet viser undersøkelser at faren for å gjøre feil i jobben øker dramatisk i takt med arbeidsdagens lengde. Det er ikke et slikt helsevesen vi ønsker oss, sier Nord.

Kamp på alle fronter

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget behandler alle forslagene til endring i arbeidsmiljøloven. Komiteen skal avgi innstilling for Stortinget 17. mars.
Nord håper flere kommuner velger å forholde seg til dagens arbeidsmiljølov og at stortingskomiteen velger å si nei til regjeringas forslag.
– Helheten i forslagene til endring vil etter alle sole­merker bety at arbeidslivet vil endres i negativ retning. Vi må jobbe på alle fronter for å si nei til forslagene fra den blåblå regjeringa. Tillitsvalgte i kommunene må få kommunestyrene til å vedta lignende forslag som i Trondheim. Samtidig vil vi sammen med resten av fagbevegelsen legge press på Stortinget til å si nei, avslutter Nord.

Forslaget ble først fremmet av Rødt

Vedtaket ble fattet på bakgrunn av Arne Byrkjeflots (Rødt) interpellasjon om å si nei til økt bruk av midlertidige stillinger. Byrkjeflot understreket i sin interpellasjon at flere midlertidige stillinger går på bekostning av de ansattes trygghet i arbeidslivet. 

- Uten fast jobb blir det større usikkerhet, mer jobbutrygghet og en vanskeligere hverdag. Lovforslaget betyr at makt flyttes fra den ansatte og over til arbeidsgiver. Den er ikke beskyttet mot usaklige oppsigelser. Som midlertidig ansatt blir det vanskelig å planlegge forframtida, siden arbeidsgiver avgjør lengden på jobbavtalen, og om du eventuelt får forlengelse. Du får sannsynligvis heller ikke lån i banken til boligkjøp, sa Byrkjeflot til bystyret i Trondheim

 

Vedtaket

Det var Arbeiderpartiet på vegne av Ap, SV, KrF, MDG og SP som fremma og stemte for følgende forslag. Vedtaket skjedde mot Høyre, Frp og Venstre sine stemmer.
Utdrag: «Trondheim kommune skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg eldreomsorg, gode skoler og gode kommunale tjenester for befolkningen har hovedprioritet. Som en følge av dette, ønsker bystyret en arbeidsmiljølov som gir trygghet og stabilitet for arbeidstakere og arbeidsgivere. Det oppnår man ikke gjennom økt bruk av midlertidige anset­-
telser. Dersom et flertall på Stortinget allikevel vedtar regjer­ingens forslag om midlertidighet, vil Trondheim kommune som arbeidsgiver likevel fortsette med dagens praksis».

 

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)