Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Arbeidsplassen som læringsarena

Oppdal kommune er med i det nasjonale utviklingsprogrammet Sammen om en bedre kommune. De satser på arbeidsplassen som læringsarena og har laget et hefte om temaet, som allerede har mottatt mye omtale og skryt.

Hjemmetjenesten og sykehjemmet i Oppdal har produsert et omfattende hefte som de håper skal bli en verktøykasse for hvordan en i praksis kan utvikle kompetanse både individuelt og i fellesskap på arbeidsplassen. Arbeidet har vært et samarbeid mellom ansatte, ledere og tillitsvalgte. De ansatte har bidratt med sine ideer og kunnskap rundt temaene heltid- og nærværskultur, kompetanseledelse og omdømme og en prosjektgruppe har sortert og systematisert innspillene. I tillegg har de hentet inspirasjon og læring fra fagpersoner både fra Norge og Danmark. I slutten av 2014 kunne prosjektgruppen vise til et imponerende hefte som er et fullverdig verktøy for kompetanseheving og læring på arbeidsplassen.

 

Hvorfor arbeidsplassen som læringsarena?

– Det er en stadig større erkjennelse av at den læringen som skjer på arbeidsplassen har stor effekt på verdiskapingen og kvaliteten på tjenesten, sier prosjektleder i «Sammen om» Ingrid Lien.

– Det handler både om det å lære det vi allerede kan, såkalt reproduktiv læring og om utviklingsorienter læring der det fokuseres på endring, nyskapning, innovasjon og kreativitet. I vår kommune ønsker vi å sette fokus på begge områdene, sier hun.

 

Å gjøre skjult kompetanse åpen

Det snakkes mye om taus kompetanse spesielt i omsorgsyrkene. I Oppdal er de opptatt av å gjøre denne kompetansen åpen, og lære gjennom å samarbeide om oppgaver.

Slik skal de dele og utvikle kompetansen i hverdagen på arbeidsplassen:

• Hverdagslæring

• Kollegaveiledning og tilbakemelding

• Refleksjonsgrupper

• Internundervisning

• Møter

• Jobbrotasjon/hospitering

• Fadderordning

• Kunnskapsoverføring av kurs og etterutdanning

 

Fagforbundet involvert

– Dette arbeidet er godt for Oppdal sitt omdømme. Jeg tror nesten hele landet kjenner til heftet nå, sier HTV i Fagforbundet Oppdal, Anita Aalbu.

Forbundet har vært svært delaktig i prosessen. Nærmere 200 medarbeid-er innen helse og omsorg i Oppdal er organisert i Fagforbundet og mange av dem har deltatt i idédugnadene i forbindelse med arbeidet rundt heftet.

– Dette er et hefte alle plasstillitsvalgte bør ha, sier hun.

 

Noe for din kommune?

Dersom du synes dette høres interessant ut, så ta kontakt med Oppdal kommune og bestill heftet «Arbeidsplassen som læringsarena.»

 

 

 

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)