Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Ekspertrapport i strupen på parlamentarismen

I 2011 innførte Tromsø kommune parlamentarisme som styringsmodell, med mål om å blant annet synliggjøre det politiske ansvaret og få klarere politiske skillelinjer mellom partiene. Nå slår en ny ekspertrapport fast at styringsmodellen har en rekke svakheter og at et flertall vil tilbake til gammel styringsmodell.

Arbeiderpartiets byrådslederkandidat i Tromsø, Kristin Røymo. (Foto: Kari-Sofie Jensen)

Rapporten «Tromsøparlamentarismen», utarbeidet av forskere ved Universitetet i Tromsø, gir byrådspartiene stryk i håndhevelse av parlamentarismen, fordi:

 

  • Et tydelig A- og B-lag i kommunestyret.
  • Byrådspartiene har fire ganger så mange ansatte som opposi-sjonen
  • Kommunestyret føler seg overstyrt.
  • Et flertall av politikerne mener kommunestyret er et «sand-påstrøingsorgan».
  • Opposisjonen får ikke tilgang til kommunens fagfolk.
  • Fag og politikk sauses sammen.
  • Mange av kommunens ansatte mener parlamentarismen er mislykket, og de ansatte vil til- bake til gammelt styringssystem.

 

Vil ha mer politisk debatt

Arbeiderpartiets byrådslederkandidat, Kristin Røymo, kan ikke love at partiet vil skrote dagens styringsmodell, men ønsker å bidra til at Tromsø igjen blir en åpen og demokratisk kommune.

– Tromsø har alltid vært prega av et høyt politisk debattnivå, der folk snakker med store ord om prinsipielle saker. Men i løpet av de siste årene har byrådet kvalt den offentlige debatten – og det er tap for Tromsø, sier Røymo.

Så hvordan vil Arbeiderpartiet sikre åpenhet i framtida?

– Det er veldig lett. Det er bare et pennestrøk. I det øyeblikket et faglig arbeid er ferdig utarbeidet av admini-strasjonen, så skal det være offentlig for alle. I dag har styringa havnet bak lukka dører. Et samfunn kan jo bli lammet av mindre. Hvorfor skal vi ikke kunne diskutere åpent før beslutningene fattes og endelig vedtak er gjort? Det er ikke veldig demokratisk, sier Røymo.

 

– Et lukket, autoritært system

Leder i Fagforbundet i Tromsø, Bjørn Willumsen, har siden parlamentarismen

ble innført i Tromsø,vært en innbitt motstander av byrådets håndtering av egne fullmakter. På spørsmål om hvordan han vil beskrive parlamentarismen i Tromsø er Willumsen overraskende kort og kontant.

– Det har blitt et lukket, autoritært system, sier Willumsen.

Tenker du da på hvordan byrådet bevilger seg selv fullmakter?

– Byrådet har tatt til seg alle fullmakter, både politiske og administrative. Fagfolkene i kommunen er parkert, vi har for eksempel en kommunaldirektør som er helt uten beslutningsmyndighet, sier Willumsen.

 

Må ha respekt for demokratiet

Willumsen gir sin støtte til ekspertrapportens funn om at fag og politikk sauses sammen.

– Fagligheten i Tromsø kommune er borte. Den kommer ikke fram i saksframstillinga til kommunestyret, noe som gjør at beslutningsgrunnlaget er svakere. Et mål for neste periode må være at vi har respekt for faglighet og demokrati, avslutter Willumsen.

 

Taust fra byrådsleder

Oss tillitsvalgte har ved gjentatte forsøk prøvd å få en kommentar fra byrådsleder Øyvind Hilmarsen uten å lykkes.

 

 

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)