Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Med bobil som hemmelig våpen

Fagforbundets nestleder Odd-Haldgeir Larsen har ett mål for øyet det neste halvåret, og rydder timeplanen for å få det til: Flere rødgrønne kommuner.

Odd-Haldgeir Larsen AU *** Local Caption *** \\FSRV-FOT02\Bildearkiv\Bilder\Bildearkiv 2008\Info (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

– For medlemmene våre er høstens kommunevalg svært viktig. Majoriteten av dem jobber i en kommune, noe som gjør at vi er opptatt av å sikre dem anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Når regjeringa ønsker å privatisere Norge så er det våre medlemmer som taper. Det kan vi ikke sitte og se på, sier Odd-Haldgeir Larsen.

Høyrepolitikk fillerister et anstendig arbeidsliv

Larsen understreker at dette valget handler om å sikre retten til hele, faste stillinger, si nei til privatisering av offentlige tjenester og styrke kvaliteten i eldreomsorgen.

– Det er en forskjell på hvem som styrer i kommunene. Det ser vi ekstra tydelig i de største byene. Når sykehjem blir privatisert ser vi at de ansattes pensjon konsekvent blir dårligere. Det samme gjelder bemanningen og til slutt sitter de eldre igjen med et dårligere tilbud, påpeker Larsen.

Tenk valgkamp i alt som gjøres

Fagforbundet har de siste årene lagt store ressurser i valgkampen. Ifølge Fagforbundets nestleder vil forbundet også være en markant aktør ved årets kommunevalg. Undersøkelser viser at stadig flere forhåndsstemmer. Det stiller nye krav til de tillitsvalgte.

– Vi må hele dette året tenke valgkamp og verving i alt vi gjør. Valgkampen starter ikke i august, den starter nå. Tillitsvalgte i Fagforbundet har et spesielt ansvar for å tydeliggjøre politiske forskjeller lokalt, men til slutt handler det om å få gjennomslag for vår politikk, sier han.

Tillitsvalgte vet hvor skoen trykker

Arbeidsplassbesøk og jevnlig kontakt med medlemmer, er fortsatt noe av det viktigste Fagforbundet gjør for å påvirke folk, tror nestlederen.

– Vi har rundt 20 000 tillitsvalgte og vi vet bedre enn noen andre hvor skoen trykker i arbeidslivet. Fagforbundet er til stede der folk bor. Det gir oss en unik mulighet til å påvirke samfunnsutviklinga. Av og til kan det være viktig å minne seg selv på hvorfor vi engasjerer oss i fagbevegelsen; vi ønsker å løfte de som trenger et løft – samtidig som vi vil sikre et anstendig arbeidsliv, sier Larsen.

– Mitt nye hjem: Fagforbundets bobiler

Nytt av året er Fagforbundets valgkampturne som vil foregå de siste to ukene før valget. Hvert fylke har fått muligheten til å disponere en bobil. Den vil være et samlingspunkt under valgkampen – og ikke minst et viktig verktøy for å skape lokal aktivitet.

– Arbeidsutvalget vil i denne perioden rydde timeplanen for å besøke lokale fagforeninger og bidra til mange arbeidsplassbesøk. Fylkene bestemmer selv hvordan bobilene skal disponeres, men vi oppfordrer om at disse ukene kun blir brukt til utadretta valgkampaktivitet, sier Larsen.

Nøkkelen er fagligpolitisk samarbeid

Han tror det fagligpolitiske samarbeidet er nøkkelen til suksess.

– Godt fagligpolitisk samarbeid nasjonalt, fylkesvis og lokalt er helt avgjør-ende for at vi skal vinne fram. Resultater kommer ikke av seg selv, og vi må hele tiden være bevisst på vårt ansvar, avslutter Larsen.

 

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)