Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Valg av verneombud?

Fra tid til annen opplever vi at arbeidsgivere enten peker ut verneombud, eller på annen måte prøver å ta over styringen av hvem som skal være verneombud.

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Arbeidsmiljølovens kapitel 6 handler om verneombud. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, paragraf 3-2, handler om valg av verneombud. Arbeidstilsynets orientering om «medvirkning og vernetjenesten» (bestillingsnummer 383) omhandler lovtekst, forskriftstekst, samt et kommentarfelt.

Kan arbeidsgiver peke ut et verneombud?

Ifølge forskriftens § 3-2 kan arbeidsgiver peke ut verneombudet. I Aml står det, sitat: – i de tilfeller hvor arbeidstakerne motsetter seg å velge verneombud, utpeker arbeidsgiveren verneombudet. Dette verneombudet fungerer inntil arbeidstakerne har valgt verneombud. Hvis det har gått så langt at de lokale fagforeningene ikke har greid å peke ut noen, eller de ansatte nekter å velge seg et verneombud, kan altså arbeidsgivere peke ut. Dette er midlertidig. Det utpekte verneombudets funksjonstid er kort, og uansett ikke mer enn to år. Fagforeningene og arbeidstakerne bør strekke seg langt for å beholde eierskapet til valgene/utpeking av verneombudene. Legg merke til overskriften i Arbeidsmiljølovens § 6-1: «Plikt til å velge verneombud». Vi som ansatte har plikt til å velge verneombud.

Krise – ingen vil!

Går det så ille til at ingen vil peke ut verneombud, ingen vil stemme ved valg og ingen vil være verneombud – hva gjør vi da? Ta en «time out» og gå igjennom situasjonen. Fagforeninga, dagens og tidligere verneombud bør være med. Kall også inn hovedverneombudet for å sikre en bred gjennomgang. Se på om verneombudene får for lite støtte fra foreninga, om det er vanskelig å få fri for å utføre vervet, om samarbeidet mellom verneombud og hovedverneombud fungerer? Det kan selvsagt være andre årsaker, også.

Grip muligheten

Vi som arbeidstagere har full støtte i Aml og dens forskrift for å velge eller peke ut verneombudene våre selv. Denne plikten og retten, og ikke minst fantastiske muligheten vi har til å velge våre folk innenfor vernearbeidet, skal vi tviholde på! Vi må alle være aktive støttespillere og bidragsytere. Fagforeningsstyrene er særdeles viktige støttespillere for verneombudene, og må hele tida involvere og støtte verneombudene.

Nøkkelord

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)