Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Hybridpensjon – Aktuelt alternativ?

Ved årsskiftet 2013/14 fikk vi en ny tjenestepensjonsordning, den såkalte hybridpensjonen. Det er i utgangspunktet en innskuddspensjon, men den gir betydelig bedre sikring enn innskuddspensjonsordningene.

virkepensjon
Lo og arbeidsgiverforeningen Virke har blitt enige om å prøve ut hybrid pensjonsordning: Direktør og forhandlingssjef i Virke, Pål Skarsbak, administrende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen, nesleder i LO, Tor-Arne Solbakken og Fagforbundets leder Mette Nord. (Foto: Geirmund Jor)

Kampen om pensjon er i full gang i flere tariffområder. Innen opera og teater raser kampen nå, pensjon blir den store nøtta for ansatte i private barnehager i PBL-området. Arbeidstakersida venter et stormløp mot den offentlige tjenestepensjonen fra så vel regjeringshold som fra arbeidsgivere i offentlige virksomheter.

 

En mellomløsning?

– Hybridpensjonen kan sies å være en løsning om ligger mellom ytelses- og innskuddspensjon. Den gir både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden rom for forhandlinger, forteller Fagforbundets pensjons-ekspert Steinar Fuglevaag.

I motsetning til innskuddspensjon, fordeler hybriden risikoen mellom tre parter:

– Forsikringsselskapet: 0-garanti og levealdersrisiko

– Arbeidsgiver: Høyere premie for kvinner, rentegaranti

– Arbeidstaker: Alleårsopptjening i stedet for 30 år, og ikke garantert regulering av pensjonsutbetaling.

 

Viktige kvaliteter med hybrid tjenestepensjon

• Arbeidsgiver setter årlig inntil sju prosent av din lønn mellom 0-12 G (inntil 1 060 440 kroner).

• Pensjonsbeholdningen oppreguleres i takt med lønnsveksten. Denne kostnad-en finansieres som regel av rentene.Unntaksvis må bedriften skyte inn penger.

• Utbetalingen er livsvarig. Dette er viktig, spesielt for yngre mennesker, som sikres en livsvarig pensjon – selv om levealderen øker.

• Likeverdig for kvinner og menn: Kvinner lever i snitt tre år lengre enn menn. For å sikre kjønnsnøytralitet i en livsvarig pensjon, kan innskuddet i hybriden være høyere for kvinner enn for menn. Dette gjelder også ut over maksnivået på sju prosent.

• Hvis det står kapital igjen når du dør, går pengene tilbake til fellesskapet. De tilfaller altså ikke dine etterlatte eller dødsboet, som i innskuddspensjonsordningen.

 

Øvrige fordeler

• Kollektiv forvaltning av pensjons-kapitalen.

• Mulighet for høyere utbetaling tidlig i utbetalingsperioden (teknisk rente).

• Det skal avsettes penger til administrasjonsreserve som dekker kostnadene i utbetalingsperioden, i stedet for at dette trekkes fra avkastningen.

• Gunstig regnskapsmessig for arbeidsgiver sammenlignet med ytelses-pensjon – belaster ikke egenkapital.

 

Nøkkelord

Tema

Aktuelle dokumenter

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)