Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Pensjonskonflikten for kulturarbeiderne

For første gang i nyere tid har et tariffoppgjør gått helt i stå. I tariffoppgjøret for kulturarbeiderne er det ingen som vil bryte forhandlingene og ingen vil fortsette dem. Årsaken er strid om pensjon.

Pensjon
Hybridpensjon gir bedre pensjon for både kvinner og menn, forteller Steinar Fuglevaag. Her fra et møte i operaen om hybriden. (Foto: Geirmund jor)

Utgangspunktet for konflikten er at arbeidsgiverne for de ansatte innen teater, orkester, ballett og opera ba om at de ansatte kunne vurdere alternativer til dagens ytelsesbaserte pensjon.

Må videreføre kvaliteter

– Arbeidstakerne sa ja til å forhandle om pensjon, men stilte noen enkle krav: En ny ordning måtte gi en forutsigbar pensjon, den måtte være livsvarig og den måtte gi en lik pensjon for kvinner og menn. Disse kvalitetene ligger i dagens ytelsesordning, og burde videreføres, og ligger også i hybridpensjonen som kom i fjor, forteller Fagforbundets pensjons-ekspert, Steinar Fuglevaag.

Arbeidsgiverforeningen Spekter, som fører forhandlingene for arbeidsgiversiden sa tvert nei. Skulle det bli noen avtale, ja så måtte det bli en ren innskudds-pensjon. All risiko skulle lastes over på den enkelte kulturarbeider.

Taper 36 000 årlig

Forskjellen er stor, beregninger som Sparebank1 har gjort for Fagforbundet viser at en forholdsvis ung kvinne med moderat inntekt vil få 36 000 mer i året med en hybridpensjon, i alle årene hun er pensjonist, enn hun ville fått med en innskuddspensjon. Tallene ble gjengitt i et stort oppslag i Dagbladet 29. mai i år. Det er forunderlig at Spekters direktør Anne-Kari Bratten tillater at hennes egen organisasjon fremmer krav om en så markert forskjellsbehandling av kvinner.

Pensjonen er livsvarig og vil gi høyere pensjon også for menn. En mann, født i 1988 og som har en begynnerlønn på 400 000.- vil få en pensjon som er 19 000.- høyere hvert år i alle de drøyt 23 årene han vil være pensjonist, med en hybridpensjon.

Ekspertenes eget valg

Når pensjonsekspertene blir bedt om å velge pensjonsordning, velger de hybriden. Oslo pensjonsforsikring valgte hybriden da de la om pensjonsordningen for sine medarbeidere. Agnes Bergo i Pengedoktoren har sagt til Dagbladet at hybridpensjonsordningen er betydelig bedre enn både innskudds- og ytelsespensjon. Arbeidsgiverforeningen Virke og Fagforbundet har forhandlet fram en hybridpensjonsordning som både de og vi mener er god.

Løser kultursektorens problemer

– Problemene knyttet til dagens pensjonsordning for de ansatte i teater, opera, ballett og orkester er store. Regnskapsregler fører til at dagens ordning binder opp egenkapital og gir røde tall i regnskapene til mange institusjoner. I dagens fastlåste situasjon løper denne ordningen. Dersom Spekter hadde kommet medarbeiderne i møte, ville det frigjort 40 millioner i året. Det er uforståelig at Spekter ikke vil ha en dialog da de inviterte til å vurdere pensjonsordningen og de representerer institusjonene som taper på dette. Hybridpensjon er et Columbi egg, det gjenstår bare at Spekter sier ja til den, sier Steinar Fuglevaag.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)