Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Sammen om større stillinger

Trepartssamarbeid endrer deltidskulturen i Oppegård. Fra 2013 til 2014 økte gjennomsnittelig stillingsstørrelse i helsesektoren fra 50 til 60 prosent i Oppegård.

TURNUSLISTE: Gjennom å innføre langvakter en helg klarte Greverud omsorgsbolig å øke gjennomsnittelig stillingsprosent fra 48 til 74 prosent. Fra venstre: Sykepleier Mette Synnestvedt, hjelpepleier Heidi Andersen, hovedtillitsvalgt Nina Gillebo Pettersen og sykepleier Andrea Søgaard. (Foto: Bjørn Pettersen)

Hovedtillitsvalgt Nina Gillebo Pettersen jobber for at den skal fortsette å vokse. Hun er engasjert i et heltidsprosjekt i Oppegård som dekker hele pleie- og omsorgssektoren, samt tjenester for funksjonshemmede.

Lokalpolitikerne har engasjert seg i prosjektet sammen med ledelsen og de tillitsvalgte, og kommunen har politisk vedtak på at gjennomsnittelig stillingsstørrelse skal være minimum 65 prosent innen 2017.

– Det betyr mye at heltidsprosjektet følges opp på politisk nivå, sier Pettersen.

– Vedtaket viser at politikerne ser at deltidskulturen er dyr og et problem for kommunen, legger hun til.

Forsøk med langvakter

Som en del av heltidsprosjektet har flere virksomheter fått nye turnuser for å få kabalen til å gå opp.

På Greverud omsorgsbolig startet de med nye turnuser i mai i år. Knappe 12 årsverk er nå fordelt på 16 hoder, sammenliknet med 22 hoder tidligere. Gjennomsnittelig stillingsstørrelse er økt fra 48 til 74 prosent.

Den nye turnusen har 12,5 timers vakt lørdag og 9,5 timers vakt søndag hver fjerde helg, og langfri med én tre dagers helg og én fire dagers helg i samme turnusperiode. Hjelpepleier Heidi Andersen hadde sin første langvakt i juni.

– Det ble lange dager, sier hun. Men hun foretrekker likevel lange vakter framfor å jobbe hyppigere helg.

– I Oppegård har folk vært vant til å kunne jobbe kun hver fjerde helg, noe de ansatte har ønsket å beholde. Det var viktig å finne løsninger som tilrettela for dette, sier Pettersen.

For Andersens kollega, sykepleier Andrea Sørgaard, ble redningen på langvakten å ta en pause på et stille rom og «dra ned rullegardina».

I langvakten ligger det 30 minutter egentid, som du kan bruke til hva du vil.

– God turnus i bunn

Pettersen mener langvaktene var lettere å akseptere for Fagforbundet fordi de har fått til en god grunnturnus og fordi det er en del passiv tid under vaktene.

– Det var helt nødvendig at denne ordningen skulle være frivillig for at vi skulle godta den, understreker hun.

God tid og involvering av de ansatte er vesentlig for å lykkes med å skape større stillinger og nye turnuser, mener hun.

Det tok ni måneder før Pettersen og en hovedtillitsvalgt fra Sykepleierforbundet fant en god nok løsning.

– Vi er i tidlig start i et prøveprosjekt. Hvis det viser seg at dette ikke fungerer må vi rokke om, sier hun og legger til at ordningen skal prøves ut et år. Prosjektet evalueres jevnlig gjennom et enkelt rapporteringsverktøy for de ansatte.

Nøkkelord

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)