Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Skattesvikt i Europa

En rapport fra 2014 viser at det var 57.000 færre som jobbet med skatteinnkreving i de europeiske landene, i 2012 enn i 2008.

Skatteinntekter er avgjørende for å finansiere gode, offentlige tjenester. Derfor er det god grunn for fagbevegelsen til å engasjere seg, og Fagforbundet var til stede i Madrid i sommer, da spansk fagbevegelse arrangerte seminar om rettferdig skatteinnkreving og skattesituasjonen i Europa.

Forskere anslår at det totale tapet som følge av skattesvikt, blant annet grunnet store internasjonale selskap-er og konsern som betaler lite eller ingen skatt i landene hvor de tjener penger, er på svimlende en milliard milliarder euro.

Ulikhetene øker

Til tross for at de fleste myndigheter hevder å ha skatteinnkreving som uttalt prioritet, minsker ressursene til å kreve inn skatter. Fra 2008-2012 har antall ansatte i skatteadministrasjonen gått ned med nesten 15 prosent.

– Hver gang noen unnlater å betale skatt, blir de offentlige velferdstjenestene dårligere, sier Susanna Ruiz fra Oxfam (the Oxford committee for Famine Relief).

Når velferdstjenestene blir dårlig-ere, øker de sosiale ulikhetene. Sju av ti europeere lever i et land der ulik-heten har økt de siste årene.

– Rettferdig skatt er lik sosial rettferdighet, understreker Ruiz.

Handler om holdninger

Det er et gap mellom hva vi ønsker og hva vi trenger, sier Magdalena Alvarez, skatteinspektør og tidligere samferdselsminister i Spania.

– Noen mennesker vil, men kan ikke begå skattesvik, mens andre kan, men vil ikke gjøre det, sier Alvarez.

Hun mener at tidlig innsats er med på å bygge en positiv holdning.

– Hvis du spør barn om hvordan de vil at landet deres skal være, vil svaret handle om at det må være et trygt og rettferdig sted. Så spør du dem hvordan vi skal betale for at det skal være slik, sier hun. På den måten gir vi barna en forståelse for kostnaden av offentlige tjenester, og at de er en stor gevinst for hver og en av oss.

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)