Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Mellomoppgjør som ventet

Årets mellomoppgjør ble omtrent som man kunne vente. De fleste fikk et oppgjør på nivå med resten av samfunnet, mens noen kom litt bedre ut, sier Jan Helge Gulbrandsen i arbeidsutvalget.

AU
Jan Helge Gulbrandsen, AU-medlem i Fagforbundet. (Foto: Anders Hamre Sveen)

– Normen som legges til grunn er ramma for frontfaget. Den skal sikre et fornuftig lønnsoppgjør samtidig som den ikke svekker virksomhetene som konkurrer med utlandet vesentlig. Den skal likevel ikke være til hinder for at det kan gis kompensasjon til grupper som er blitt hengende etter i lønnsutviklingen, men ofte er det vanskelig å få til i praksis, sier Jan Helge Gulbrandsen.

 

Fastlåst i kultursektoren

Mellomoppgjøret 2015 er nesten avsluttet. Uloba er ikke ferdig forhandlet ennå. For teater, orkester og operaen har forhandlingene gått helt i lås, og konflikten går på pensjon. I PBL og FUS var også pensjon hovedtema i år. Resultatet ble at det partssammensatte utvalget skal fortsette sitt arbeid for få til en løsning på pensjonsspørsmålet før hovedoppgjøret 2016

I KS-området ble det avtalt nytt lønnssystem for de som er innplassert i lønnsstigen i 2014. Etter at ramma fra frontfaget ble kjent var det ikke rom for ytterligere tillegg fordi ramma allerede var overskredet. I 2014 ble ledere prioritert i de lokale forhandlingene, derfor ble det ikke avtalt tillegg for disse i årets mellomoppgjør. Garantibestemmelsen som skal sikre et nedre golv for de som har 20 års ansiennitet, ble avtalt til kr 377 400 i 100 prosent stilling. I Oslo kommune ble resultatet et lønnstillegg på 1,7 prosent eller minst kr 6 500 per år.

I Spekter Helse ble det enighet om et generelt tillegg fra 1. august 2015 på kr 2 000 per år i stillingsgruppene 1-4 og kr 4 000 i stillingsgruppe 5 og til ledere som leder ansatte i stillingsgruppe 5. Øvrige medlemmer fikk et tillegg på kr 2 000 per år. Minstelønnen i stillingsgruppe l for ansatte med 20 års ansiennitet økes til kr 373 000 fra 1. januar 2016.

Viktig med gode lokale forhandlinger

Mellomoppgjøret i NHO ble gjennomført som en samordnet oppgjør. Forhandlingene resulterte i tillegg på kr 1,75 pr. time til arbeidstakere på overenskomster med et gjennomsnittlig lønnsnivå lavere enn 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dessuten ble det gjennomført lokale forhandlinger som nok ble viktig for mange, forteller Gulbrandsen.

For de sju landsoverenskomstene som utgjør HUK-området i Virke ble resultatet tilsvarende det som er avtalt i sammenlignbare tariffområder, KS, Oslo kommune og Staten. Resten av avtalene innenfor Virke, Spekter og Samfo endte på samme nivå som frontfaget.

– Oppfølging av lavlønnstillegg og krav om ytterligere lokal lønnsvekst har dermed også blitt hovedoppgaven for tillitsvalgte innen disse områdene, forteller Jan Helge Gulbrandsen.

 

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)