Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Flyktninger over Storskog

Europa opplever en massiv tilstrømming av mennesker som flykter fra krig, terror og ikke-demokratiske ledere. UDI melder om at vi i 2016 trenger 100 000 mottaksplasser.

Vestlien mottak i Finnmark. (Foto: Kjetil Vevle)

Også Norge blir kraftig berørt av tilstrømmingen av asylsøkere, noe en ser tydelig blant annet i Finnmark hvor hundrevis krysser grensen fra Russland hver uke.

– Situasjonen er mildt sagt krevende. Vi har et spesielt ansvar for å ivareta våre medlemmer i de berørte sektorene. I slike ekstraordinære situasjoner må vi evne å tenke to tanker samtidig, noe jeg føler vi lykkes med i det nåværende arbeidet, sier AU-medlem, Roger Heimli.

Imponert over arbeidsinnsatsen

Heimli besøkte nylig Kirkenes og fikk dannet seg et inntrykk av hvordan tilstrømmingen påvirker ansatte, innbyggere og et lite lokalsamfunn. I Kirkenes er det nylig opprettet et ankomstsenter med plass til 650 asylsøkere.

–  Det er imponerende å se hvordan våre medlemmer kaster seg rundt for å gi flest mulige den hjelpen de trenger. Mange av dem som kommer fra Russland vil nok ikke få opphold i Norge, men vi må ikke glemme at de kommer med håp om et bedre liv, sier Heimli.

Lover og regler skal følges

Fagforbundet nasjonalt har nedsatt en arbeidsgruppe som skal organisere og håndtere forbundets videre arbeid. Ifølge Heimli er det helt nødvendig at asylsarbeidet prioriteres særskilt.

Krever ryddige arbeidsforhold

Det er utlendingsdirektoratet (UDI) som utlyser anbudene om drift av mottak. Det er ikke uvanlig med korte kontrakter som også bidrar til at prisene går opp. Heimli mener systemet er for dyrt og for dårlig.

– Driftsoperatørene får ofte tre måneders kontrakter, noe som legger grunnlaget for uryddige arbeidsforhold. Dersom de ansatte skal ha en forutsigbar inntekt, må dette systemet endres, sier Heimli.

Fakta

  • Det er 27 360 asylsøkere boende på mottak i Norge, hvorav nærmere 10 000 av disse bior på transittmottak (per 09.11.2015).
  • Utlendingsdirektoratet og Politiets utlendingsenhet har etablert et ankomstsenter i Råde og et i Finnmark. Sentrene skal gjøre det enklere å ta i mot asylsøkere, som skal sikre bedre forhold for asylsøkerne de første dagene i Norge.
  • UDI har nå lyst ut nye driftsavtaler for asylmottak. Målet er å få 30 000 ordinære mottaksplasser, fordelt over hele landet. Operatørene har frist i Desember.
  • Stortinget har vedtatt en rekke lovendringer med mål om å redusere tilstrømmingen av flyktninger til Norge.

Kilder: Udi.no og regjeringen.no

Fire ting å huske på

  1.  Alle som arbeider med flyktninger skal ha lønns- og arbeidsvilkår innenfor eksisterende lov- og avtaleverk. 
  2.  Fagforbundet arbeider med å få opprettet tariffavtaler for alle mottaksarbeidere. Ansatte ved kommunale mottak følger kommunes tariffavtale. Det må verves nok medlemmer ved private mottak for å kunne forhandle fram tariffavtale.
  3. Der arbeidsgiver ikke er tilknyttet en arbeidsgiverforening skal kompetansesenteret kontaktes for bistand.
  4. Oppgaven med bosetting må løses i etablerte, kommunale systemer der tillitsvalgte er med i planlegging og gjennomføring.

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)