Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Dom kan gi støttekontakt rett til ansettelse

En støttekontakt i Ålesund har fått medhold i Frostating lagmannsrett i at hun har krav på fast ansettelse i kommunen. Dommen kan få store konsekvenser for støttekontakter landet rundt.

Støttekontakter og avlastere inngår avtaler med kommunene som såkalte oppdragstakere. Fordi de ikke er ansatte, har de verken rettighetene eller pliktene som følger med et ansettelsesforhold.

Får ikke syke- og feriepenger

– Norske kommuner har fram til nå kjøpt tjenester og inngått oppdragsavtaler med støttekontakter og avlastere, men disse har ikke rett til f.eks. sjukepenger, feriepenger og pensjonsavtaler. Vi mener at disse må betraktes som arbeidstakere. Det vil også gi en bedre og mer forutsigbar tjeneste, sier advokat Kjetil Edvardsen i Fagforbundet til Sunnmørsposten.

Fagforbundets medlem er barne- og ungdomsarbeider med fagbrev. Hun har de siste 15 år hatt en rekke tilsettingsforhold i Ålesund kommune som barne- og ungdomsarbeider i blant annet barnehage, barneskole, SFO og i tilknytning til avlastningsbolig.

Edvardsen førte saken først i tingretten, så i lagmannsretten, som begge kom fram til at vedkommende har rett til fast ansettelse. I dommen fra lagmannsretten ble det lagt vekt på at som avlaster og støttekontakt stiller man sin personlige arbeidskraft til disposisjon for en bruker med stort oppfølgingsbehov. Videre at man har et klart ansvar for å underordne seg kommunens ledelse og kontroll i forbindelse med oppgaver hvor kommunen har et lovpålagt ansvar.

Dommen ble anket til Høyesterett

– Dette skal Høyesterett se på. Vi må vente på endelig avklaring. Den er ikke berammet – men antakelig kommer det dom før sommeren. Det er ca. 25 000 støttekontakter og avlastere i Norge som vil få rett på både bedre lønn, sykepenger og feriepenger dersom dommen blir stående. Dette bekymrer nok kommunene, tror Edvardsen.

Ifølge advokat Line Thomassen hos kommuneadvokaten er det ikke økonomien som er det sentrale.

– Vi anker dommen fordi det bl.a. er nødvendig å avklare hvor skillet mellom oppdragstakere og arbeidstakere skal gå innenfor helse- og omsorgssektoren, sier Thomassen til Sunnmørsposten.

Kan få store konsekvenser

Hun mener at dommen får store konsekvenser for alle parter dersom den blir stående, spesielt for brukerne.

– Arbeidsmiljøloven tillater ikke at en ansatt er på jobb 48 timer uten pause eller avløsing. Det betyr at familier med barn med funksjonsnedsettelser som trenger helgeavlastning, må få avlastning på institusjon i stedet for hos en avlaster som familien allerede har en relasjon til, sier Thomassen.

I dommen står det at kommunens advokater trakk fram at en jobb som avlaster eller støttekontakt ikke nødvendigvis trenger det vernet som arbeidsmiljøloven gir. Det ble hevdet at dette arbeidet i noen tilfeller kan betraktes som en fritidssyssel.

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)