Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Sykepleiere kan ikke både jobbe og ta ut pensjon

Fra 1. april blir det lettere for sykepleiere å bli meldt inn i tjenestepensjonsordningen. Samtidig blir det omtrent umulig å jobbe etter at man har tatt ut pensjon.

sykepleiernl

Stortinget har vedtatt at alle sykepleiere som jobber minst 20 prosent skal meldes inn i tjenestepensjonsordningen. Endringen skal gjelde fra 1. april 2016. Dette er bra for dem som er i jobb, men det betyr at pensjonerte sykepleiere ikke kan jobbe mer enn omtrent en vakt i uka, før pensjonen reduseres. Hvor mange timer 20 - prosenten utgjør vil variere, og avhenger av hvor mange timer som regnes som full arbeidsuke.

Hva innebærer endringen?

Tidligere var innmeldingskravet 14 timer per uke for de med fast stilling. Dette utgjorde 35-37 prosent stilling avhengig av uketimetall. For de yrkesaktive sykepleierne betyr de nye reglene at flere sykepleiere får rett til medlemskap. De kan legge sammen flere mindre stillinger for å oppnå minstekravet om å jobbe over 20 prosent og bli meldt inn i sykepleierordningen.

Konsekvenser for alderspensjonister

Regelendringen får konsekvenser for sykepleiere som har gått av med pensjon og har avtalt å jobbe inntil 167 timer per kvartal. Fra første april kan de ikke jobbe over 20 prosent av full stilling, uten at det får konsekvenser for pensjonen. Det er viktig å være oppmerksom på at jobb utover innmeldingskravet på 20 prosent, ikke bare har konsekvenser ved at nåværende pensjon reduseres, men at også senere pensjonsuttak vil bli lavere.

Gjelder ikke andre ansatte

Pensjonsordningen for sykepleiere er lovfestet og overstyrer det som er ligger i tariffavtalene. I KS-området gjelder 20-prosentgrensen for sykepleiere, mens alle andre yrkesgrupper skal meldes inn i pensjonsordningen fra første time.

I Spekter Helse gjelder 20-prosent grensen for sykepleiere, mens alle andre stillinger har minstegrense for innmelding på 14 timer per uke.

Nøkkelord

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)