Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Ikke la deg overkjøre i byggesaker!

Rollen som verneombud kan være krevende i møte arkitekter og andre fagfolk. Et verneombud som har vært involvert i ombygging av en sykehusavdeling forteller:

Verneombud i Fagforbundet
(Foto: Trude Tjensvold)

Jeg husker det første møtet med arkitekten. Sammen med kollegene hadde vi tegnet et forslag til hvordan vi ønsket avdelinga. Dette ble ikke godt mottatt av arkitekten. Jeg ble nærmest hudfletta. Det er mange ønsker og behov, og arkitekten er ofte mer opptatt av estetikk enn av arbeidsflyt. Likevel klarte vi å samarbeide. Arkitekten skjønte etter hvert nytten av å ha med et verneombud som kjente arbeidet på avdelinga.

Jeg brukte penn, linjal og papir og tegnet nøyaktig opp hvordan skyllerommet skulle se ut. Instrumentvaskemaskinen, vask, rein og urein side, skap og avfallsbeholdere ble riktig plassert på skyllerommet. Jeg diskuterte med kollegene mine før jeg sendte forslaget til arkitekten. Arkitekten er dyktig på sitt fagfelt, men kjenner lite til arbeidsprosessene på et sjukehus. Skyllerommet ble som vi ønsket det.

Det er ikke alltid så lett å forstå tegninger, og å lese seg til hvordan det vil bli. Blant annet var korridorene for smale til å kjøre senger – vi målte opp og testet ut.

En annen ting var det planlagte gulvbelegget. Jeg fant en annen avdeling som hadde samme belegg og snakket med dem som jobbet der. Jeg fikk vite at det var bra for dem som jobbet i pleien, men for mykt for portørene å kjøre tunge senger på.

Jeg erfarte at man ikke må ta noe for gitt, men spørre og mase om mange detaljer.

Hvor skal for eksempel brytere, stikkontakter og lignende plasseres?

Vi må tenke på hvordan alt skal fungere i det daglige arbeidet. Det er det vi som verneombud og kollegene våre som kjenner best.

Jeg lærte hvor viktig det var å samarbeide tett med nærmeste leder.

Det var mye lettere å få gjennomslag for en sak hvis vi var enige på forhånd, før møtet med arkitekt og de prosjektansvarlige.

Det har vært krevende, men lærerikt å delta i planleggingen og byggeprosessen. Det har vært viktig å bruke all kunnskap som arbeidstaker og verneombud, og å samarbeide tett med kollegene. Det er jo dem vi representerer. Men vi må stå på, ikke la seg overkjøre og delta aktivt hele veien!

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)