Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Vant knusende seier over fylkeskommunen

Tidligere leder ved elevboligene ved Alta videregående skole og medlem i Fagforbundet, Bjørnar Bruer, mente at han ble urettmessig oppsagt i februar 2015. 3. februar i år avsa Alta tingrett en 44 sider lang knusende dom mot Finnmark fylkeskommune.

Dommen har falt
Illustrasjon: Trude Tjensvold

I rettsavgjørelsen skriver tingretten at Bruer ble utsatt for særdeles grove og krenkende beskyldninger fra arbeidsgiver. Tingretten ga Bruer full oppreisning.

Retten dømte fylkeskommunen til å betale 130 000 kroner i oppreisningserstatning - en nærmest historisk stor erstatning. Til sammen ble fylkeskommunen dømt til å betale ca. 1,7 millioner i saksomkostninger, erstatning for tapt lønn samt oppreisning.

Agressiv prosess

I rettsavgjørelsen får både fylkeskommunen og Bruers arbeidsgiver krass kritikk. Retten vektlegger blant annet at arbeidsgiver har ført en aggressiv prosess mot Bruer, som han må ha opplevd som meget vanærende.

Grunnløse påstander

Fylkeskommunen har ifølge retten gjentatte ganger brukt betegnelser som grov økonomisk utroskap, brudd på habilitetsbestemmelser, illojalitet, ordrenekt, manglende samarbeid, utilbørlig atferd og manglende forståelse av lederrollen – uten at det har vært lagt fram dokumentasjon som underbygger påst   andene.

Undersøkte ikke fakta

Fylkeskommunen undersøkte ikke fakta nærmere, og gjennomførte ikke reelle drøftelser med Bruer før de sa opp og deretter avskjediget Bruer.

Etter oppsigelsen anmeldte fylkeskommunen Bruer fem ganger til politiet. Samtlige anmeldelser viste seg å være grunnløse, og tingretten setter alle anmeldelsene i sammenheng med arbeidsrettssaken.

Ekstreme proporsjoner

I forbindelse med arbeidsrettssaken mellom Finnmark fylkeskommune og Bjørnar Bruer kom Fagforbundet tidlig på banen. Fagforbundets advokat Eirin Halvorsen Lillehof bisto Bruer i tida fram mot og under rettssaken. Hun er ikke overrasket over dommen:

– Jeg har ikke vært borti lignende. Vi holdt på i to uker i retten. 4000 sider med dokumentasjon har vært lagt til grunn. Saken har hatt helt ekstreme proporsjoner i forhold til hva som er normalt i arbeidsrettssaker. I prosessen har fylkeskommunen rettet massive beskyldninger mot Bjørnar. Jeg har aldri hatt eller sett saker som har vært som denne, verken i størrelse og form, sa Lillehof til Altaposten.

Fylkesrådmann med dobbeltrolle

Likevel har fylkeskommunen vedtatt å anke saken. Dommen er derfor ikke rettskraftig.
– Jeg tror de har mest fokus på å «redde ansikt», sier forbundsadvokaten. Fylkesrådmannen har flere roller i saken, og sitter på alle sider av bordet. Han skrev anmeldelsene mot Bruer, førte saken som advokat mot Bruer i tingretten, og anbefalte fylkesutvalget om å vedta at saken skulle ankes. Flere fylkespolitikere mener dette er en uheldig dobbeltrolle.

 

 

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)