Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

LO satser i servicesektoren

Fagforbundet vil sammen med flere andre LO-forbund pløye upløyd mark. – Ansatte i servicesektoren er ikke mindre positive til fagorganisering enn andre. De har bare ikke blitt spurt.

I prosjektet «Kampanje i servicesektoren» gir LO flere forbund litt ekstra drahjelp i det vanlige vervearbeidet. Sekretariatet avsatte seks millioner kroner til kampanjen allerede i 2016, og ytterligere seks millioner vil bli fordelt på 2017 og 2018.

– Fagbevegelsen må gå i kjelleren og finne gode strategier for å møte utfordringene i servicesektoren, sa nestleder i LO, Tor-Arne Solbakken til FriFagbevegelse da prosjektet ble presentert.

Klare mål

I servicesektoren er det lav organisasjonsgrad, og mange arbeidsplasser er uten tariffavtale. Prosjektet skal handle om begge deler; Det skal verves og det skal inngås nye tariffavtaler. Konkret er målet å få 4 000 nye medlemmer og 100 nye tariffavtaler. Servicesektoren har lenge vært LOs hodepine, så dette prosjektet er en ekstraordinær og langsiktig organiseringskampanje i servicesektor-en.

– Når det er så mange uorganiserte innenfor servicesektoren, er ikke det fordi de er mindre positive til fagorganiser-ing enn andre. Hovedutfordringen er at de veldig ofte ikke er blitt spurt, påpeker Solbakken.

Fagforbundet med

Fagforbundet skal rette sin innsats mot servicedelen av sykehussektoren, eksempelvis IT, innkjøp, bygg og personal/HR. I tillegg skal det satses inn mot kjøpe-sentre innen frisør, hudpleie og velvære. Også apotek i helseforetakene og på kjøpesentre er mål.

Det er ansatt en prosjektsekretær, Knut Ivar Egset, som skal koordinere arbeidet. Og det skal brukes ressurser til frikjøp.

– Servicesektoren med mye deltid og midlertidige stillinger, og useriøse forhold vokser også innafor våre områder, så det er på høy tid å få opp organisasjonsgraden og tariffavtaledekninga, sier Egset, som tror det blir utfordrende og spennende å gå opp nye veier.

Totalt er det satt av penger til åtte prosjektsekretærer, Fagforbundet har fått midler tilsvarende to.

I tilegg til

Vervekampanjen kommer i tillegg til all den aktiviteten som allerede er i gang i Fagforbundet og de andre forbunda. Det som er spesielt er at nye medlemmer skal verves på arbeidsplasser der fagorganisering er et «ikke-tema», og at tariffavtaler skal opprettes på områder der det i dag er få eller ingen organiserte. Å organisere opp en arbeidsplass, kreve og forhandle om tariffavtale, for så å rekruttere og lære opp nye tillitsvalgte er en tidkrevende prosess. En egen arbeidsgruppe jobbber med en felles kommuniksajonsplan for prosjektet. Denne skal understøtte det enkelte forbund i valg av virkemidler, kanaler og vervemateriell.

– Fagforbundet har mange dyktige tillitsvalgte og mange sterke fagforeninger så dette tror jeg skal gå bra, sier en optimistisk Knut Ivar Egset. Han gleder seg til å ta fatt på utfordringene framover.

 

LO vil bygge muskler i servicesektoren (FriFagbevegelse 30.11.15)

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)