Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon brøt sammen

Forhandlingene mellom arbeidstakerorganisasjonene og Arbeids- og sosialdepartementet brøt sammen 3. mai.

annikenhaugliekandidatbilde433x447.jpg
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie er helt uenig i kritikken om at regjeringen gjør alt for lite for å bøte på problemene med innleie av arbeidskraft. (Foto: Oslo Høyre)

Årsaken til sammenbruddet var at statsråd Anniken Hauglie ikke ville forhandle på vanlig måte med arbeidstakerorganisasjonene om en endret tjenestepensjonsordning i offentlig sektor. Det betyr at arbeidstakerne ikke gis anledning til å ta stilling til en ny løsning for fremtidens pensjonsordning gjennom for eksempel en uravstemning.

Fulgte ikke spillereglene

I en pressemelding beklager alle arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor at statsråd Hauglie ikke ville følge arbeidslivets ordinære spilleregler for hvordan ting avtales, nemlig gjennom tariffoppgjørene. Vi var langt på vei enige om behovet for å se nærmere på offentlig tjenestepensjon. Vi var også langt på vei enige om viktige prinsipper for en ny ordning. Det man til slutt ikke greide å enes om var hvordan prosessen skulle avsluttes.

Bryter med egen politikk

Det er oppsiktsvekkende at regjeringen velger å la forhandlingene bryte sammen på dette grunnlaget. Det arbeidstakerne krever er nøyaktig samme prosess og prosedyre som det var enighet om i 2008/2009. Det er også helt i tråd med Stortingets pensjonsforlik av 2005 som sier at den endelige tilpasningen skal skje gjennom forhandlinger mellom partene i offentlig sektor, mener LO, Unio, YS og Akademikerne. Også i regjeringsplattformen, den såkalte Sundvollenerklæringen, har regjeringspartiene skrevet at de ønsker å revidere den offentlige tjenestepensjonsordningen.

Viktige prinsipper

Det er bred enighet om at det er behov for å gjøre noe med offentlig tjenestepensjon. Dagens ordning er bra for eldre, men vil ikke være bra for kommende generasjoner på grunn av levealdersjusteringen som ble vedtatt i pensjonsreformen.

Det er viktige prinsipper det handler om. I offentlig sektor er det en overvekt av kvinner, nesten åtte av ti ansatte er kvinner og mange av dem jobber deltid. Det er viktig at også disse arbeidstakerne får en pensjon de kan leve av. Derfor må pensjonsordningen være livsvarig. Mange i offentlig sektor har fysisk tøffe jobber. Det er viktig at en ny pensjonsordning for disse gruppene gjør det mulig for dem å gå av med en anstendig pensjon. Dessuten er det viktig at folk har en mest mulig forutsigbar pensjon.

Mye av dette var helt eller delvis på plass i rapporten fra Arbeids- og sosialdepartementet som kom i januar i år. Både departement og partene i offentlig sektor så positivt på elementene i rapporten. Sammenbruddet innebærer at det ikke blir endringer av tjenestepensjonsordningen for ansatte i offentlig sektor denne tariffperioden. Dermed kan det se ut til at arbeidsminister Hauglie ikke vil lykkes med å få i gang dette reformarbeidet.

Nøkkelord

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)