Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Fagforbundet sier nei til profitt på velferd

Private aktører tjener store penger på for eksempel barnehage, helsetjenester og barnevern.

Illustrasjon: Trude Tjensvold

I Oslo har det vært debatt om kommersielle sykehjem etter at Aftenposten skrev om Manglerudhjemmet som hadde fått til så mye bra for de eldre, bare fordi hjemmet er privat.

Fortell suksesshistoriene

I etterkant er det blitt skrevet mye om kommunale sykehjem som har det samme tilbudet. Pub, butikk, restaurant og neglepleie finnes for eksempel også på Økernhjemmet. Begge de nevnte sykehjemmene med på et prøveprosjekt som er inspirert av en demenslandsby i Nederland, og begge får støtte fra Oslo kommune til prosjektet. Forskjellen er bare at Manglerudhjemmet benyttet anledningen til å markedsføre det de har fått til. Lærdommen er at både Fagforbundet og kommunene må bli mye bedre på å fortelle suksesshistoriene.

Unicares eiere tjener mye penger

Manglerudhjemmet drives av Unicare omsorg, som også drifter to andre sykehjem i hovedstaden. I 2014 tjente eierne av Unicare 35 millioner kroner på salg av aksjer til investeringsfond. Fortjenesten gikk ikke til omsorg, men til reinvesteringer, blant annet til leiligheter på fjellet. Regnskapene for 2015 er nå klare. De viser at Unicare Holding tar 9.8 millioner kroner fra sykehjemsdriften til konsernbidrag. Pengene kommer ikke fra verdiskaping, men ved å gi de allerede lavtlønte helsearbeidere dårligere lønns- og pensjonsvilkår enn det offentlige.

Norlandias eiere tjener enda mer

Norlandia er et annet kommersielt selskap som tjener mye penger på velferdstjenester. De eier og drifter barnehager, sykehjem og asylmottak, for å nevne noe. VG skriver at: «... Norlandia Care i september i fjor og mars i år delte ut et utbytte på 102 millioner kroner til eierne av det offentlig støttede barnehage- og sykehjemselskapet.» Og det er ikke småpenger de får. For de 387 sykehjemsplassene de drifter i Oslo, får de 321 millioner kroner. Det betyr omtrent 830 000 kroner per beboer. Norlandia har 17 barnehager med totalt 1202 barn i samme by. For disse barnehageplassene mottar selskapet totalt 203 millioner kroner i offentlig tilskudd og foreldrebetaling per år, hvorav foreldrebetaling utgjør 35 millioner, offentlig kapitaltilskudd 13 millioner og driftstilskudd 155 millioner (VG, 7. juli 2016).

Offentlige midler skal gå til velferd

Fagforbundet reagerer sterkt på at offentlige penger, våre skattekroner, skal gå til utbytte til kommersielle eiere. Fagforbundet mener at hver eneste skattekrone til velferd skal gå til velferd. Den eneste måten private, kommersielle eiere kan drive billigere på, er å kutte lønn og pensjon til de ansatte, og gi dårligere kvalitet på tilbudet til de som trenger tjenestene.

 

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)