Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Vis hva dere gjør som verneombud

Verneombudene gjør mye usynlig arbeid. Saker bare ordner seg, og ingen vet at det er verneombudet som har hatt en finger med i spillet.

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Som lokalt verneombud på en psykiatrisk akuttpost hadde jeg et godt samarbeid med lederne. I så og si alle saker fikk jeg resultater, ikke alltid fullt gjennomslag, men i et godt samarbeid med leder og kolleger fikk vi til forbedringer i arbeidsmiljøet.

Likevel var det en sak der jeg ikke oppnådde noe som helst. Det var en krevende periode for medarbeiderne. Det var et stort arbeidspress, overbelegg og flere store endringsprosesser. Flere kolleger tok dette opp med meg. Jeg så at dette var utenfor nærmeste leders herredømme, så jeg tok opp problemene i et brev til ledelsen for klinikken. Tillitsvalgt skrev også et brev. Han var litt smartere enn meg, så han hang opp kopi av brevet på oppslagstavla. Gode ide – så jeg hang også opp en kopi av mitt brev.

Snart ble den tillitsvalgte og jeg kalt inn til møte med klinikkledelsen. Vi hadde mange forslag til forbedringstiltak, men fikk ikke gehør for noe av det. Dette skulle visst gå over av seg selv, fikk vi inntrykk av. Klinikkledelsen var vel egentlig en del av problemet – konfliktsky og handlingslammet. Ingenting kom ut av dette møtet.

Fikk ros for jobben

Tilbake på jobben skjedde det imidlertid mye. Den ene kollegaen etter den andre kom med skryt og positive tilbakemeldinger – flere sa at det var godt å ha meg som verneombud. Dette var den eneste saken der jeg som lokalt verneombud ikke oppnådde noe som helst, men jeg hadde heller aldri fått så mange gode tilbakemeldinger. Det var selvsagt fordi jeg var synlig og formidla til kollegene hva jeg gjorde som verneombud.

Folk opplevde at de ble sett og hørt. Jeg lærte en lekse – å være synlig som verneombud – å formidle til kollegene hva jeg gjorde. Jeg lærte også at det å si i fra har en egenverdi, selv om man ikke oppnår det man ønsker. Det er vår jobb som verneombud å påse og å gi beskjed og dette har stor betydning i seg selv. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for resultatene.

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)