Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Tøff kjærlighet i Rælingen

Flyktninger er som oss, hele mennesker som trenger et arbeidsliv og en meningsfull fritid for å trives. De står, akkurat som oss, midt i eget liv med utfordringer som er helt hverdagslige, men som i bunn og grunn er selve livet.

yvindsand.jpg
Ordfører Øyvind Sand fra Rælingen kommune (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

I Rælingen tror de på mennesker og velger å se muligheter der andre ser begrensninger, og ressurser der andre ser belastning. De har forstått at det er bra for samfunnet og kommuneøkonomien.

«Tøff kjærlighet» er et prosjekt som tar for seg hele mennesket. Flyktningene de tar imot er en variert gruppe, alt fra dem med formell utdanning, arbeidserfaring og høy kompetanse, til dem som ikke har noen av delene. Alle har til felles at de trenger et sted å bo, et nettverk, hjelp til å forstå og navigere i samfunnet, og økonomisk forutsigbarhet.

Første skritt var å etablere en base for møter mellom menneskene i prosjektet. Det ble et bolighus. Tanken var at terskelen skulle være lav og omgivelsene imøtekommende. Omsorg for mennesker som har vært utsatt for mye vondt, handler også om å møte dem i omgivelser som ikke er skremmende.

I tillegg har kommunen informert innbyggerne. De har vært åpne om planer og om prosjektet: Ufarliggjort, skapt eierskap og inkludert. De har tatt hensyn til at egne innbyggere også skal møte noe nytt og trenger å være med på prosessen. Enkeltmennesker og frivillige er viktige i integreringsarbeid.

Verdien av arbeidsplassen

For en flyktning blir kanskje arbeidsplassen det viktigste stedet å ta fatt på det nye livet. Det blir rammen rundt alt det nye du skal lære, menneskene som skal bli dine første venner, kodene du skal knekke om det norske samfunnet og din økonomiske trygghet og verdighet. Arbeidslivet blir forskjellen for en flyktning, som for resten av oss, på om du står utafor eller innafor samfunnet.

Individuell oppfølging

Når du kommer til Rælingen som flyktning er planen som følger: Du skal ut i arbeid eller utdanning som kvalifiserer til arbeid. Du skal eie egen bolig, og du skal gjennom en del kurs og veiledning for å kunne mestre din nye livssituasjon. Alt følges tett opp. Det er en balanse mellom krav og omsorg. Hver enkelt har sin egen IOP (individuell oppfølgingsplan) for kvalifisering til arbeid. Kommunen har utarbeidet et sett med tiltak: arbeid og utdanning, bolig og hele mennesket. Nøkkelen er nok at de er så tett på i oppstarten, at de ikke slipper taket før arbeidstaker og arbeidsgiver er klare. De møter flyktningene som framtidige arbeidskollegaer og innbyggere.

Kvalifisering på arbeidsplassen

I arbeidet med skolefrafall ser vi at det er behov for å tenke nytt. Framtidas arbeidstakere, som ikke passer inn i de systemene som er laget for dem, må gis alternative veier inn arbeidslivet. Det samme gjelder flyktninger. De vil kanskje ikke kunne bestå prøvene som vil gi dem den rette formelle kompetansen, fordi de ikke kan godt nok norsk. Det betyr ikke at de ikke kan gjøre et godt stykke arbeid, som er innenfor de formelle kravene. Rælingen kommune mener at formell kompetanse er en hindring, og at kompetanse i større grad tilegnes på arbeidsplassen og i sosiale relasjoner. Det er Rælingens erfaring, og samfunnet bør lytte, for det finnes en overføringsverdi her.

Ressurs

Dersom et menneske har klart å komme seg fra et land i krise til Norge så har den personen en ressurs i seg som bør foredles. Rælingen kommune har enestående resultater i sitt integreringsarbeid. Bak ligger en grunnleggende tro på menneskers potensiale. Et sterkt eierskap for arbeidet, politisk og administrativt, og en dedikert flyktningkonsulent som selv har vært flyktning har vært avgjørende for «Tøff Kjærlighet». Ta gjerne kontakt med dem for en titt bak kulissene.

 

 

 

Nøkkelord

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)